Wiwat konstytucja! – zabawa dla młodych Czytelników

W 2021 roku przypada 230. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja. „3 maja 1791 roku Sejm Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego uchwalił Konstytucję 3 Maja – niosącą gwarancje swobód obywatelskich, tradycje chrześcijańskie, tolerancję i wartości Oświecenia, która stała się dokumentem tworzącym późniejszą tożsamość suwerennego narodu. Uchwalona jako pierwsza w Europie i druga na świecie Ustawa Rządowa stanowiła dowód głębokiego patriotyzmu oraz zrozumienia spraw obywatelskich i społecznych” ─ tymi słowami rozpoczyna się uchwała Sejmu RP, zgodnie z którą rok 2021 został ustanowiony rokiem Konstytucji 3 Maja.

Z tej okazji przygotowaliśmy zabawę, ale tym razem zapraszamy do niej dzieci.

Zabawa „Prawda czy fałsz” jest to okazja dla młodych Czytelników do przypomnienia sobie istotnych wiadomości, które każdy młody patriota znać powinien, na temat konstytucji.

Zapraszamy!