Wesołych Świąt Bożego Narodzenia

WESOŁYCH ŚWIĄT!!!

W błękitną noc, po skrzącym śniegu
Najmłodszy z nas śmiało wybiega
Szukając gwiazdki pierwszej radośnie
Woła nas wszystkich: „Prędko, już chodźcie!
Lśni gwiazdeczka ślicznie, już pora nastała,
Abyśmy zasiedli. Tak, rodzina cała!
Wieczerza gotowa, usiądźmy wygodnie,
W blasku świec i lampek migocie łagodnym.”
Sennie pachnie siano pod obrusem skryte.
Stół także zaprasza odświętnie nakryty.
Wreszcie wszyscy razem, dość oczekiwania.
Oczy błyszczą ufnie światłem pojednania,
Jaśnieją uśmiechy, kołują marzenia;
Wędruje opłatek, a wraz z nim życzenia
z serca źródło biorąc. Pośród szeptów tkliwych,
Życzymy więc czule: zachwytów prawdziwych
Oraz snów spełnienia. Wiemy doskonale
Ta noc wszystko zmienia…
Boże Narodzenie – czas czarów i baśni…
Śnimy więc na jawie, wśród ziszczonych marzeń
By kruchej miłości nie porwał nurt wrażeń,
By czysta nadzieja duszę wypełniała,
Żeby w naszych sercach niezmiennie jaśniała
Wiara jak jutrzenka, oddech wracająca;
By nikt z nas nie zaznał tęsknoty bez końca.
Życzmy sobie szczęścia i dobroci szczodrze,
Bądźmy wyrozumiali, korzystajmy mądrze
Z tego, co już mamy i co los nam wręczy.
Cierpliwości, błogości i ciszy wytchnienia
Słów, które wyrażą to, co w utajeniu.
Życzmy sobie zdrowia, najprostszych radości,
Urzeczeń bez końca i magii bliskości,
Co lęki uśmierza i oddala smutki.
W Panienki objęciach Dzieciątko malutkie
Błogosławi rączką wszystkim nam zebranym
Bielą anielskich skrzydeł ciemność wyścielana
Urazy i troski precz w dal uciekają.
Piękna, Dobra i Prawdy – ślemy Wam życzenia
W noc cudną, gwiaździstą, w Boże Narodzenie.
Życzy
Monika Rojek-Kałek
p.o. Dyrektora
Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej
wraz z Pracownikami