Uroczyste przejście na emeryturę dębickiej bibliotekarki – Marty Chodór

26 lipca br.  Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Dębicy  stała się przestrzenią sympatycznej uroczystości. Po 44 latach z czynnego życia zawodowego na emeryturę przeszła wieloletnia bibliotekarka pani Marta Chodór. Swoją wiedzą, życzliwością i wrażliwością na drugiego człowieka doskonale wypełniała powierzone obowiązki. Każdy z pracowników wyraził uznanie dla jej życzliwości i skromności będący wzorem do naśladowania. Dla naszej Pani Marty kończy się czas trudnej, ale jakże satysfakcjonującej pracy bibliotekarza – przewodnika po świecie książek, nauki i literatury.

Na uroczystość podsumowującą pracę Marty Chodór przybyło lokalne środowisko bibliotekarskie, koleżanki emerytki. Dodatkowo uroczystość uświetniła Grażyna Pastuła, dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Żyrakowie.

W imieniu pracowników oraz byłych przełożonych podziękowania za długoletnią pracę na rzecz Miejskiej i Powiatowej Biblioteki w Dębicy oraz wyrazy uznania za włożony trud pracy złożyła  dyrektor MiPBP w Dębicy Monika  Rojek-Kałek.

Dziękujemy Pani Marcie za współpracę, postawę godną naśladowania, za te piękne lata, poświęcenie i oddanie, lojalność oraz trud włożony w pracę. Wyrażamy także nadzieję, że nie zapomni Pani o nas i podobnie jak my wszyscy, będzie dobrze wspominać spędzone tutaj chwile.

Pozostanie Pani na zawsze częścią naszej społeczności. Życzymy, aby nowy etap był czasem zdrowia, wszelkiej pomyślności i realizacji planów oraz marzeń.