TYDZIEŃ BIBLIOTEK W DĘBICKIM HUFCU

W dniu 11 maja 2020 roku w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej Filia Nr 3 w Dębicy   odbyło się rozstrzygnięcie konkursu  sms–owego zatytułowanego ,,Pamiętasz o mnie? – tego sms-a wysyła książka’’. Zorganizowany został we współpracy z 9-19 Hufcem Pracy w Dębicy. Konkurs związany był z ,,Tygodniem Bibliotek’’. Każda osoba biorąca w nim udział miała za zadanie wysłać  odpowiedź na  sms otrzymany od książki. Młodzież chętnie wzięła w nim udział, wykazując dużą kreatywność i zaangażowanie.

Niektórzy przysłali również listy skierowane bezpośrednio do książki, w których przedstawiają tęsknotę za nią oraz okazują jej wdzięczność za to co wniosła w ich życie. Z nadesłanych sms-ów i prac stworzona została wystawka. Na zakończenie konkursu wyłonieni zostali laureaci, którzy po zakończeniu kwarantanny otrzymają nagrody rzeczowe i pamiątkowy dyplom.