„SZTUK-MISTRZ jakiego nie znamy… poeta, malarz, podróżnik, grafik i rzeźbiarz”. Konkurs z okazji 200. rocznicy urodzin Cypriana Kamila Norwida

Tego roku, 24 września przypadła 200. rocznica urodzin Cypriana Kamila Norwida, reprezentanta drugiej fali romantyzmu, dumnego Polaka i obywatela Europy. Uznany za Czwartego Wieszcza, zbyt późno, niestety, dostrzeżony i doceniony, został wzniesiony do panteonu polskich twórców przez Zenona Miriama Przesmyckiego. Patrona roku 2021 znamy dziś jako klasycznego geniusza poezji i prozy. Jednakże często nie zdajemy sobie sprawy nad jego niebywale bogatym, zróżnicowanym dorobkiem twórczym, doskonale realizującym postulat syntezy sztuk. Norwid jeszcze za życia zdawał być się bardziej uznawany jako plastyk, korzystający chętnie z każdej dostępnej mu techniki. Pędzel z lekkością zamieniał na dłuto, akwaforty i akwarele finezyjnie mieszały się z rysunkami piórkiem, malarstwem olejnym i miedziorytami. Na 200. rocznicę urodzin wszechstronnego artysty MiPBP w Dębicy zaprasza do udziału w konkursie na portfolio pt. „SZTUK-MISTRZ jakiego nie znamy… poeta, malarz, podróżnik, grafik i rzeźbiarz”. Uczestnicy stają przed zadaniem ukazania zapomnianego oblicza autora „Mojej piosnki (II)”.  

Konkurs kierujemy do uczniów VII-VIII klas szkół podstawowych oraz uczniów klas szkół ponadpodstawowych z terenu powiatu dębickiego. Wierzymy, że dzięki przygotowaniu prac przy wsparciu merytorycznym doświadczonego pedagoga, młodzież zapozna się z wewnętrznie mocno zróżnicowaną twórczą spuścizną Norwida, a pozyskana w ten sposób wiedza znajdzie wyraz w oryginalnych, intrygujących rozwiązaniach technicznych. Charakterystyka Norwida mogłaby polegać jedynie na próbie wyliczenia wszystkich możliwych profesji z pogranicza literatury i  sztuki: poeta, prozaik, dramaturg, eseista i felietonista, teoretyk sztuki i epistolograf, rzeźbiarz i ilustrator, a do tego utalentowany deklamator, zapraszany na uroczystości patriotyczne w roli deklamatora i mówcy… Stąd też i uczestnicy konkursu mają olbrzymie pole manewru, by wykreować wielopłaszczyznowy portret artysty, operujący różnorodnymi mediami. Sięgając do wszelkich dostępnych materiałów, dotyczących sylwetki Norwida, uczniowie mogą sportretować w atrakcyjnej formie patrona tego roku, przybliżyć jego twórczość oraz życiorys. Autorskie opracowanie może przybrać kształt segregatora, skoroszytu czy teczki.

Na prace konkursowe będziemy czekać do poniedziałku, 29 listopada, do godz. 18.00 w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Dębicy na ul. Akademickiej 10.

Regulamin wraz z oświadczeniami dostępne TUTAJ

Uroczysty finał konkursu oraz uhonorowanie laureatów nagrodami odbędzie się w czwartek, 2 grudnia 2021 r., o godz. 17.00 w Czytelni i Dziale Zbiorów Regionalnych MiPBP w Dębicy. Podczas Wieczoru Norwidowskiego odbędzie się niezwykłe spotkanie na styku wielu dziedzin sztuk: poezji, prozy, dramatu oraz muzyki.

Fragmenty twórczości Norwida zadeklamują Państwo Alicja Wojnarowska oraz Paweł Borek. Norwidowską triadę Piękna, Dobra oraz Prawdy przybliży nam dr Małgorzata Gawle-Wiernasz, dębiczanka, doświadczona pedagog oraz dydaktyk. W swoim odczycie pt. „Cisza jest głosów zbieraniem” prelegentka zaprezentuje słuchaczom dominanty twórczości artysty, pierwszego ze śmiałych krytyków i oponentów romantyzmu, zanurzonego już w modernizmie i tworzącego konsekwentnie własny dyskurs etyczny i historiozoficzny.

Spuścizna literacka Cypriana Kamila Norwida inspirowała wielu muzyków. Dość przywołać Czesława Niemena, Stana Borysa czy Wandę Warską. Muzyczność wierszy Czwartego Wieszcza nie podlega zakwestionowaniu, a aranżacje jego poezji pozwalają przełamać nieprzystępność i trudność interpretacyjną, jakiej mogą nastręczać jego utwory. Przybliżeniem twórczości Norwida w takiej właśnie formie jest najnowsza płyta z muzyką Mateusza Kluzy, muzyka sesyjnego, multiinstrumentalisty i kompozytora. Premiera albumu pt. NORWID 2021. nastąpi 26 listopada, więc tym większym zaszczytem będzie nam gościć artystę. Nagrania stanowią wyjątkowe medium, dedykowane zwłaszcza młodej generacji, służące poznaniu i promocji wartości, którym hołdował sam Norwid. Koncert Norwid muzycznie! stanowić będzie poruszającą i niezapomnianą podróż w świat autora „Promethidiona”, wirtuozersko łącząc warstwę liryczną ze sferą muzyczną.

Przedsmak koncertu znajdziecie tutaj w postaci singla: Pielgrzym

Muzyk występował m.in. z: Andrea Bocelli, Krzysztof Penderecki, Michał Urbaniak, Krzesimir Dębski, Raz Dwa Trzy, Grzegorz Turnau, Mieczysław Szcześniak,  Włodek Pawlik, Zakopower, Kayah, Natalia Kukulska, Piotr Rubik, Ryszard Rynkowski, Ewa Bem, Zbigniew Wodecki, Andrzej Lampert.

Mateusza Kluzę oraz jego działalność możecie lepiej poznać tutaj: KLIK!

Wieczorowi Norwidowskiemu towarzyszyć będzie wystawa „Norwid 130”, stworzona na kanwie życiorysu i twórczości czwartego Wieszcza, który odszedł z tego świata samotnie, odtrącony, nękany chłodem odrzucenia i chorobami.

Przed nami wieloetapowa podróż do krainy sztuki, wywodząca się z imponującego dorobku ponadprzeciętnego i niebywale płodnego twórcy, którego twórczość to niezgłębiony skarbiec inspiracji. Dokonując autocharakterystyki i zarazem charakterystyki artysty pełnego, Norwid sięgnął po określenie „Sztukmistrz”. Stajemy przed niebywałą okazją do poznania Norwida jako twórcę rozmyślnie łamiącego granicę dyscyplin i dziedzin, którego kanoniczność będziemy wspólnie wzbogacać o dotąd nieuświadamiane aspekty. Zapraszamy do wspólnej podróży!