Spotkanie z prof. dr hab. Tomaszem Balbusem

28 listopada przypadła 74. rocznica śmierci podpułkownika Ludwika Marszałka, posługującego się pseudonimami: „Wilk” i „Zbroja”. Obdarzony nieprzeciętnym zmysłem organizatorskim, kierując się etosem miłości do Ziemi Ojców, życie swe zupełnie poświęcił żarliwej i niezłomnej walce o wolność Polski.  2 grudnia 2022 r. (piątek) o godz. 17.00 w siedzibie Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Dębicy przy ul. Akademickiej 10 odbędzie się spotkanie z prof. dr hab. Tomaszem Balbusem, autorem książki o bohaterze wojennym, który podczas lat okupacyjnych niestrudzenie stawiał czoło agresorowi. Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Dębicy wraz z Instytutem Pamięci Narodowej we Wrocławiu, Światowym Związkiem Żołnierzy Armia Krajowa Dębica oraz Miastem Dębica ma zaszczyt zaprosić na spotkanie, podczas którego publiczności przybliżone zostaną dokonania Ludwika Marszałka oraz uczczona pamięć patrona 16. Dolnośląskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Prof. dr hab. Tomasz Balbus, autor i współautor kilkunastu biografii, edycji źródłowych oraz monografii swoją najnowszą książkę buduje w oparciu o niewykorzystane dotychczas materiały archiwalne, pochodzące z blisko 30 archiwów i instytucji w kraju i za granicą, a także zbiorów prywatnych Owocem wnikliwej pracy badawczej jest książka pt. Podpułkownik Ludwik Marszałek „Zbroja”, poświęcona wybitnemu bohaterowi pierwszej konspiracji.

Serdecznie zapraszamy! Wstęp wolny!