Spotkanie z dębiczaninem Damianem Karolem Markowskim

Z przyjemnością zapowiadamy kolejne spotkanie autorskie z dębiczaninem dr. Damianem Karolem Markowskim. Spotkanie z Autorem to nie tylko wspaniałe przeżycie dla wszystkich miłośników jego literatury, ale również niepowtarzalna lekcja historii. Na wydarzenie zaprasza Burmistrz Miasta Dębicy oraz Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Dębicy w dniu 5 sierpnia (czwartek) o godz. 17.00 do budynku Biblioteki przy ul. Akademickiej 10.

14 lipca 2021 r. ukazała się najnowsza książka doktora Damiana Karola Markowskiego pt. „Lwów 1944”, będąca publikacją znacznie wykraczającą poza ramy surowego naukowego opracowania kwestii już przecież obecnej w polskiej historiografii. 

dr Damian Karol Markowski – ur. w 1986 r., historyk, absolwent Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego (2010), doktorat na Wydziale Historycznym UW (2016, temat dysertacji: „Sowietyzacja obwodu lwowskiego 1944-1953. Studium zmian polityczno-gospodarczych”). Uczeń śp. prof. Pawła Piotra Wieczorkiewicza i prof. Grzegorza Motyki.  Zajmuje się historią Europy Wschodniej. Naukowo współpracuje m.in. z Birkbeck College University of London, Centrum Historii Miejskiej Europy Środkowo-Wschodniej we Lwowie oraz ISP PAN.

Pracował w Radzie Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa oraz Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Obecnie zatrudniony w Biurze Upamiętniania Walk i Męczeństwa Instytutu Pamięci Narodowej.

Wygłosił referaty na kilkunastu międzynarodowych konferencjach naukowych m.in. w Warszawie, Lwowie, Berlinie i Brukseli.

Autor monografii: „Płonące Kresy: operacja Burza na Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej” (Warszawa 2008 i 2011 – II wydanie), „Anatomia strachu: sowietyzacja obwodu lwowskiego 1944-1953. Studium zmian polityczno-gospodarczych” (Warszawa 2018) oraz nagrodzonej w III Edycji Konkursu o Nagrodę im. Janusza Kurtyki: „Dwa powstania. Bitwa o Lwów 1918” (Kraków 2019). Zdobywca Nagrody Przeglądu Wschodniego, Nagrody Prezesa IPN, nominowany do Nagrody im. Tomasza Strzembosza.
Ponadto jest autorem kilkunastu artykułów naukowych oraz ponad stu artykułów popularnonaukowych i recenzji. Publikował m.in. w: „Przeglądzie Historycznym”, „Studiach Politycznych”, „Roczniku Polsko-Niemieckim”. Współpracuje z redakcją „Nowej Europy Wschodniej”. Uczestnik międzynarodowych projektów badawczych i grantów.

Wybrane publikacje:

„Dwa powstania: bitwa o Lwów 1918” (Wydawnictwo Literackie, Kraków 2019), ss. 480
„Anatomia strachu: sowietyzacja obwodu lwowskiego 1944-1953. Studium zmian polityczno-gospodarczych” (Wydawnictwo Instytutu Pamięci Narodowej, Warszawa 2018), ss. 560
Płonące Kresy. Operacja „Burza” na ziemiach wschodnich II Rzeczypospolitej, Oficyna Wydawnicza RYTM, Warszawa 2008 (I wydanie), 2011 (II wydanie), ss. 320
Partyjne elity sowieckiego Lwowa 1944-1953. Rzecz o nowej elicie starego miasta,
„Studia Polityczne” 2016, nr 4 (44)
Wielka blokada: przeciwpartyzancka operacja sił bezpieczeństwa wewnętrznego USRR
w Karpatach Wschodnich (styczeń – kwiecień 1946 r.): zarys problemu
, „Przegląd Historyczny” 2013, nr 104, z. 4
Recenzja pracy PRL a wojna domowa w Grecji/The Polish People’s Republic and the Greek Civil War, red. Joanna Semczyszyn, tłum. ang. Joanna Gołąb, Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Szczecin 2016, ss. 272,
[w:] „Rocznik Polsko-Niemiecki” 2016, nr 24, z. 2