Spotkanie Sztukmistrza. Wieczór Norwidowski w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece w Dębicy

Zdawałoby się, że kilka godzin to nic nie znaczący, szybko przemijający moment. Wczorajszy wieczór udowodnił względność czasu, zwłaszcza poświęcanego wspólnemu  przeżywaniu i dogłębnemu doświadczaniu Sztuki, w jej absolutnym, a zatem wieloaspektowym ujęciu. Mieliśmy przyjemność i zaszczyt spotkać się z koneserami i propagatorami Kultury podczas Wieczoru Norwidowskiego, będącego hołdem złożonym Czwartemu Wieszczowi. W kameralnej atmosferze literackiego salonu mogliśmy oddać się kontemplacji twórczości Artysty, którego przebogata spuścizna, wciąż tajemnicza i aktualna oraz osobowość fascynują po dziś dzień. Obecność patrona roku 2021, Cypriana Kamila Norwida, stała się wręcz wyczuwalną podczas kolejnych etapów spotkania. Refleksja i zachwyt nad konglomeratem dzieł wszechstronnego Artysty, recytacja, wykład i koncert ułożyły się w harmonijną symfonię niezapomnianych wrażeń. MiPBP w Dębicy nie mogła dołączyć do instytucji kultury, celebrujących rok Norwida w szeregu najróżnorodniejszych inicjatyw. Wybraliśmy formę wieczoru, pojemną i wewnętrznie zróżnicowaną – jak się okazuje, najwłaściwszą.

Za idealne preludium naszego spotkania uznaliśmy bezpośrednie zetknięcie z twórczością liryczną i prozatorską Sztukmistrza. Deklamatorzy, Pani Alicja Wojnarowska oraz Pan Paweł Borek zainaugurowali wieczór sugestywną interpretacją utworów Norwida. Następnie, uhonorowaliśmy nagrodami Laureatki konkursu na portfolio Wieszcza, pt. „SZTUK-MISTRZ jakiego nie znamy… poeta, malarz, podróżnik, grafik i rzeźbiarz”. Nie ukrywamy, że nasz konkurs stanowił wyzwanie dla uczestników. Ponieważ, choć przed uczestnikami rozciągały się niezliczone możliwości, ogrom materiału to zarazem inspiracja, jak i utrudnienie. Dębicka młodzież oraz ich opiekunowie nie zawiedli.

Nagrody laureatom konkursu wręczył Mariusz Szewczyk, burmistrz miasta Dębica oraz  Aneta Sękowska – dyrektor wydziału  Kultury, Turystyki, Sportu i Promocji w Starostwie Powiatowym w Dębicy.

Zwycięskie prace można podziwiać w Czytelni i Dziale Zbiorów Regionalnych w otoczeniu wystawy okolicznościowej „Norwid 130”, a także prac inspirowanych twórczością poety, stworzonych przez uczniów dębickich szkół. Zaaranżowana ekspozycja pozwala uwydatnić walor kreacyjny twórczości wielkiego romantyka oraz objawia niezwykłą dojrzałość młodych dębiczan. Dopracowane do perfekcji portfolia wraz z pracami plastycznymi uczniów układają się w zaskakujący inwencją, spójny portret, odsłaniający zapomniane i nieuświadamiane oblicze Cypriana Kamila Norwida.

W głąb Norwidowskiej aksjologii i estetyki wprowadziła słuchaczy Pani Doktor Małgorzata Gawle-Wiernasz. Jej wykład, zatytułowany „Cisza jest głosów zbieraniem”, stanowił niejako klucz, wręczany nam, słuchaczom, by ułatwić orientację w niewyczerpanej spuściźnie Norwida. Umiejętnie wyważając ton emocjonalny z olbrzymim doświadczeniem i ciężarem merytorycznym, przybliżyła twórczość Sztukmistrza, akcentując główne jej motywy. Podkreślała, jak istotne dla zrozumienia tej pomawianej o nieprzystępność twórczości jest interpretowanie jej tak przez wrażliwość Autora, jak i przez uwikłanie go w tryby Wielkiej Historii. Prelegentka wskazała na nasz, „późnych wnuków” obowiązek wobec Norwida i naszej Ojczyzny, swój wywód przetykając poruszającą recytacją esencjonalnych wierszy i poematów. Z jej słów wynurzył się klarowny wizerunek Norwida, intrygujący poprzez ciążące na nim piętno tragizmu, ale i ożywiający oraz skłaniający do autoanalizy. Dopełnieniem wykładu Pani Doktor Gawle-Wiernasz stała się recytacja fragmentu słynnego traktatu dydaktycznego pt. Promethidion. Poemat ten, będący jednocześnie wykładnią Norwidowskiej etyki wygłosiła utalentowana uczennica ZSZ nr 1 w Dębicy, Jadwiga Zięba.

Metafora ciszy odnalazła swą przeciwwagę w zachwycającym koncercie Pana Mateusza Kluzy, młodego, lecz już mogącego poszczycić się licznymi sukcesami na niwie sztuki artysty. Autor albumu pt. NORWID 2021 przeniósł nas do innego wymiaru w swych nadzmysłowych, momentami onirycznych reinterpretacjach utworów autora „Vade-mecum” w Koncercie NORWID MUZYCZNIE! Pan Mateusz Kluza poprzedził każdy z prezentowanych utworów krótkim, acz lapidarnym wprowadzeniem, tłumacząc genezę aranżacji, jak i sięgając ściśle do samych wierszy, będących kanwą kompozycji. Tego rodzaju budowanie relacji z publicznością odzwierciedla głęboką wrażliwość muzyka, rozbudzając ciekawość estetyczną, a także… ośmiela. Tak, ponieważ, jak wyznaje sam Artysta, album NORWID 2021 jest ucieleśnieniem marzenia, pielęgnowanym aż dwie dekady. „Kiedy, jak nie teraz?” – zapytał samego siebie i nas Pan Mateusz. Kiedy, jak nie teraz realizować swe marzenia i zanurzać się w fenomenie prawdziwej Sztuki? 

Wieczór spointowała znakomita mówczyni, osoba szczególnie zasłużona dla naszej Małej Ojczyzny, Pani Wirginia Lis, wskazując na łączącą siłę pasji, potęgę, przezwyciężającą wszystkie przeciwności. Z właściwą sobie elokwencją i dystynkcją oraz humorem podsumowała nasze spotkanie, a za zaszczytne słowa jej uznania jesteśmy wyjątkowo wdzięczni.

Dziękujemy wszystkim naszym gościom, oddanym wielbicielom Norwidowskiej arcytwórczości oraz miłośnikom Kultury za mistyczne przeżycie, jednoczące i ubogacające. Wierzymy, że to dopiero początek rodzącego się zamiłowania do dorobku Autora „Promethidiona”, a także jedno z wielu naszych wspólnych spotkań na styku wielu dziedzin, scalających estetykę z etyką. Zwieńczeniem Wieczoru Norwidowskiego będzie msza święta w intencji Ojczyzny.  „Gorzki to chleb jest polskość” – jak pisał Norwid. Nabożeństwo, z okazji 200-setnej rocznicy urodzin Cypriana Kamila Norwida odbędzie się 5 grudnia 2021 r., o godz. 10.30 w Kościele pw. Św. Jadwigi w Dębicy.

W naszej bibliotece – filiach, Wypożyczalni i Czytelni odnajdą Państwo moc publikacji dotyczących Czwartego Wieszcza – tomiki poetyckie, zbiory wierszy, literaturę przedmiotu, szkice i eseje.

  1. Cyprian Kamil Norwid
  2. Cyprian Kamil Norwid – pisma biograficzne
  3. Cyprian Kamil Norwid – twórczość