Śmiało – drogą marzeń! Zajęcia z psychologiem w Przystani Świętego Mikołaja

Zaufanie i bezpieczeństwo, jak wszystko, co piękne, nigdy nie są nam czymś raz na zawsze danym. Wręcz przeciwnie – niezwykle kruche i podatne na ciosy, raz utracone, niezwykle trudno odzyskać, dlatego tak wielką wagę ma troskliwa pielęgnacja ufności i wiary, zwłaszcza dziecięcej, najniewinniejszej i najbardziej nieodpornej na zaciekłe wykorzenianie. W naszej bibliotecznej Przystani Świętego Mikołaja dokładamy wszelkich starań, by tworzyć warunki doskonałe dla restytucji wydartego ukraińskim dzieciom przez wojnę spokoju i fundamentalnego poczucia równowagi oraz własnego miejsca. Ważna jest nie tylko ciągła budowa tych kluczowych wartości, ale i umacnianie. W środę, 16 listopada, rozpoczął się cykl spotkań z Panią Paulą Ratusińską-Gromny. Prowadzone przez doświadczoną psycholog zajęcia terapeutyczne mają na celu zaspokajać potrzebę bezpieczeństwa oraz kompensację krzywd, wyrządzonych koniecznością opuszczenia Ojczyzny, załagodzić tęsknotę i przywrócić wiarę we własne możliwości w nowej przestrzeni. Mająca trwać miesiąc seria zajęć realizowana jest dzięki  wsparciu Fundacji Świętego Mikołaja, umożliwiającej nam niesienie pomocy, rozumianej jako dawanie pełnej obecności, potęgowanej każdym, nawet najdrobniejszym gestem.

Pierwsze spotkanie z Panią Paulą miało charakter zapoznawczo-integracyjny, jednak mieściło w sobie już zapowiedź kolejnych kroków, wiodących poprzez drogę do wsłuchania się w siebie i odkrycia tego, co wciąż ukryte. Mowa o subtelności dziecięcych marzeń – niweczonych okrucieństwem wojny, a jednocześnie, wciąż czule pielęgnowanych. Zajęcia z Panią Psycholog, oparte na empatycznej rozmowie, wykorzystujące efektywne, lecz nieofensywne narzędzia, służące samopoznaniu z pewnością przywiodą Uczestników ku temu, co dla nich ważne i ośmielą do realizacji swoich pragnień również zapewnieniem, iż nie ma rzeczy niemożliwych. Zwyczajowo pierwsze spotkania, służące autoprezentacji, tym razem zostały pogłębione o wymiar introspektywnego spojrzenia Dzieci w głąb samych siebie: autorefleksji, rozważenia, co rzeczywiście sprawia, że błyszczą im oczy, podzielenia się marzeniami, do których spełnienia warto konsekwentnie zmierzać.

W kolejnych odsłonach spotkań terapeutycznych z Panią Paulą, Dzieci z Ukrainy przeobrażą się w poszukiwaczy swoich mocnych stron i nauczą się je wykorzystywać w kreowaniu szczęśliwego, pięknego życia, uskrzydlającego wiarą oraz pewnością siebie. Uczestnicy zajęć dowiedzą się o esencjonalnej roli emocji w naszym życiu oraz nauczą się trudnej sztuki zarządzania stresem. Kompleksowy charakter zajęć niewątpliwie sprawi, że Dzieci uchodźcze, małymi krokami odzyskując poczucie własnej wartości, zaufanie we własne siły oraz ufność wobec świata będą potrafiły przezwyciężyć krępujące je w obecnej chwili ograniczenia, częstokroć będące narzuconymi sytuacją barierami.

Dziękujemy serdecznie Pani Pauli za zaangażowanie w pełną życzliwości i wyrozumiałości aktywną pomoc najmłodszym ofiarom wojny. Głęboko wierzymy, że profesjonalne wsparcie oraz pogodność i taktowność staną się kolejnym cennym krokiem na drodze do psychicznego dobrostanu, procesu długotrwałego, lecz teraz już z pewnością bardziej osiągalnego. Dziękujemy szczerze Fundacji Świętego Mikołaja za możliwość roztoczenia różnokierunkowej opieki nad Dziećmi z Ukrainy.

Projekt współfinansowany przez Fundację Świętego Mikołaja w ramach programu Przystań św. Mikołaja.