„Sieć na kulturę” – już rozpostarta. Szkolenie „Kompetencje medialne”

Środowisko medialne należy do najbardziej dynamicznych, najprężniej rozwijających się, a przy tym najsilniej zmiennych. Dlatego też tak istotne są umiejętności krytycznej selekcji, racjonalnego wykorzystania zasobów, w których bogactwie bardzo łatwo utonąć i wykształcenia rozsądnego podejścia do możliwości, jakie wręcza nam Internet oraz samodyscypliny. Naturalnym wręcz środowiskiem najmłodszej generacji jest rzeczywistość cyfrowa, co częstokroć może wzbudzać w nas, Rodzicach i Opiekunach, uzasadnione obawy. Tego, jak efektywnie i bezpiecznie wykorzystać możliwości, stwarzane przed nami nieograniczonym dostępem do wszelkich mediów skutecznie uczą się Dzieci, biorące udział w cyklu szkoleniowym „Kompetencje medialne”, prowadzonego w ramach Projektu „Sieć na kulturę w podregionie tarnobrzeskim”. Pierwsze zajęcia już za nami!

W procesie rekrutacyjnym do II etapu Projektu wyłoniona została grupa ośmiorga dzieci w zróżnicowanym przedziale wiekowym. Najmłodsi Czytelnicy, do których należą również podopieczni Placówki Wsparcia Dziennego „Zgrana Paka” w poniedziałek, 7 lutego 2022 r. rozpoczęli  cykl warsztatów z doświadczoną trenerką, Panią Sylwią Toporowską. Pierwsze spotkanie, przeprowadzone zdalnie za pośrednictwem platformy Teams miało charakter integracyjno-wprowadzający. Podczas niego każde z Dzieci przedstawiło się pozostałym, a prezentacja pokazała, że mimo zróżnicowanego przedziału wiekowego i najrozmaitszych pasji, beneficjentów Projektu łączy pęd ku nauce i otwartość na nowe umiejętności. A możliwości ich nabycia z pewnością nie zabraknie! Pierwsze zajęcia, prócz wzajemnego poznania się uczestników, miały również charakter autopoznania, dzięki przeprowadzonemu przez Koordynatorkę pretestowi. Poprzez serię pytań, skupiających się na zagadnieniach, wokół których koncentruje się szkolenie, Dzieci zbadały poziom dotychczasowej wiedzy, poszerzanej każdego dnia podczas trwającego 31 godzin kursu. Pojawiły się pytania o elementarne pojęcia, jak np. clickbait, Google Lens, nettykieta. To, jak wiele się Uczestnicy się nauczą, pokaże posttest, odzwierciedlający postępy Dzieci w sferze edukacji medialnej.

W świetle zmienności, cechującej media i sferę informacji, niezwykle istotne jest, by w poszukiwaniu wiarygodnych źródeł informacji, filtrować nacierające zewsząd komunikaty. O kompetencje medialne musimy dbać na każdym etapie życia i wciąż je udoskonalać. Nie są nam czymś raz zna zawsze danym. Nie mamy wątpliwości, że Dzieci wdrażane w serii warsztatów do świadomego korzystania z zasobów Internetu, nauczą się podejmować trafne decyzje, zręcznie umkną pęczniejącej bańce informacyjnej i w przyszłości będą mogły w pełni uczestniczyć w życiu kulturalnym i społecznym. Ponadto, edukacja medialna posiada również charakter wpajania i kształtowania pozytywnych wartości, a więc stanowi czynnik wychowawczy. Aspekt pedagogiczny w połączeniu z nieustannym rozwijaniem umiejętności świadomego korzystania z dóbr technologii sprawia, że przed naszymi Dziećmi rozpościera się realna perspektywa – zdobywania doświadczeń i późniejszego praktycznego ich wykorzystania. Tym samym, my, jako Rodzice, pedagodzy i pracownicy instytucji kultury, realizujemy nasz cel: od najmłodszego przygotowywać Dzieci i wychowywać je na świadomych, obdarzonych zmysłem krytycznym konsumentów dóbr kultury.

Już pierwsze spotkania w ramach Projektu udowadniają, że nauka o roztropnym i bezpiecznym użytkowaniu narzędzi cyfrowych stanowią dla dzieci szansę rozwoju podaną w przystępnej, atrakcyjnej i rozbudzającej ciekawość formie. Mamy nadzieję, że nasze kolejne zajęcia będą równie zachęcające i ugruntują przekonanie, że komputer i Internet mogą stanowić znakomite, twórcze  narzędzie samorozwoju. Jesteśmy u początku drogi, ale już zauważamy, jak motywująca jest „Sieć na kulturę”.