Rozmowa jak opatrunek. Zajęcia z psychologiem w Przystani Świętego Mikołaja w MiPBP w Dębicy

Zapewniając schronienie przed wszelkim złem, przyjmujemy na siebie odpowiedzialność za tych, którzy się w nim ukryją. Najmłodsze ofiary wojny wystawione są na najdotkliwsze krzywdy, niewidoczne rany, które leczy się bardzo długo, czasami nawet z pełną świadomością i zgodą na to, że nigdy się nie zabliźnią. Dzieci uchodźcze muszą zmagać się nie tylko z opuszczeniem ojczyzny i wyrwaniem ze znanego otoczenia. Przeszywa je cierpienie związane z utratą Najbliższych, rozłąką z jednym z rodziców, ustawiczne przerażenie i tęsknota. W naszej Bibliotecznej Przystani Świętego Mikołaja dokładamy wszelkich starań, by zaspokajać potrzebę opiekuńczości, stopniowo odbudowywać utracone poczucie bezpieczeństwa poprzez kompleksowe działania. Dzieci z Ukrainy wzięły udział w zajęciach terapeutycznych z Panią Psycholog Agnieszką Homel. Były to pierwsze z cyklu zajęć, realizowanych dzięki wsparciu Fundacji Świętego Mikołaja, pomagającej nam na pomoc, rozumiana jako dawanie pełnej obecności, potęgowanej każdym, nawet najdrobniejszym gestem.  

Spotkania z Panią Agnieszką Homel stanowią kolejną formę wsparcia dla Dzieci z Ukrainy. W szerokim spektrum działań, na budujących naszą biblioteczną Przystań Świętego Mikołaja nie mogło zabraknąć tego najistotniejszego ogniwa, jakim jest głęboka troska o to, co skryte w dziecięcej pamięci i sercach, o bagaż, z jakim wyprawiły się do nieznanego kraju. Niewinne i bezbronne ofiary agresji mierzą się z doświadczeniem, które często jest nie do podźwignięcia nawet przez najbardziej mężnych i odpornych na ciosy dorosłych. Stąd też tak ważne, byśmy pozostawali otwarci, gotowi wysłuchać tego, co Dzieci mają do powiedzenia lub po prostu wspólnie pomilczeć. Kwintesencją pomocy jest nieprzerwane trwanie w uważności i empatii, gotowości do przejęcia w siebie chociaż maleńką część brzemienia emocjonalnego, dźwiganego przez potrzebujących pomocy.

Dziękujemy serdecznie Pani Agnieszce Homel za zaangażowanie w pomoc przy umacnianiu i zróżnicowaniu działań, podejmowanych w Przystani Świętego Mikołaja. Głęboko wierzymy, że profesjonalne wsparcie, przy jednoczesnej życzliwości i taktowności stanie się kolejnym cennym krokiem na drodze do psychicznego dobrostanu, procesu długotrwałego, lecz teraz już z pewnością bardziej osiągalnego. Dziękujemy szczerze Fundacji Świętego Mikołaja za możliwość roztoczenia różnokierunkowej opieki nad Dziećmi z Ukrainy.

Projekt współfinansowany przez Fundację Świętego Mikołaja w ramach programu Przystań św. Mikołaja.