Radosnych Świat Wielkanocnych

W uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego
Składamy życzenia wszystkiego, co najcenniejsze:
 zdrowia, miłości i wyrozumiałości.

Niech czas Wielkiej Nocy ubogaca Wam
poczucie wzajemnej bliskości, miłość i radość.
Niech obfitość świątecznego stołu stanie się
zapowiedzią pomyślnej przyszłości,
A uskrzydlająca wiara w Odrodzenie
pozwoli Wam wznieść się ponad codzienność.

Szczęśliwego Alleluja!

Życzą

Dyrekcja i Pracownicy
Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Dębicy