QUIZY on-line

Sprawdź swoją wiedzę rozwiązując quizy o Janie Pawle II oraz o patronach w czasach zarazy.

https://www.quizme.pl/q/mipbp/quiz-z-okazji-setnej-rocznicy-urodzin-jana-pawla-ii

https://www.quizme.pl/q/mipbp/patroni-w-czasach-zarazy