„Poznajmy się!” – Pierwsza lekcja języka polskiego w Przystani Świętego Mikołaja w MiPBP w Dębicy

Przepis na doskonały początek nowej znajomości? Szeroki uśmiech, uścisk dłoni i… spontaniczność. Jeżeli od tego zaczniemy, dopiero nawiązana znajomość ma wielką szansę przerodzić się w wartościową, długą relację. Z takim nastawieniem rozpoczęliśmy wakacje z językiem polskim w Przystani Świętego Mikołaja w MiPBP w Dębicy. „Poznajmy się!” – tak brzmiał temat inauguracyjnej lekcji. Podczas pierwszych zajęć Dzieci i Młodzież z Ukrainy uczyły się zadawać i odpowiadać na pytania takie, jak: skąd jesteś i skąd pochodzisz? Jak masz na imię? Poznały również powitania i pożegnania o formalnym i nieformalnym charakterze. Uczniów bardzo ucieszyły przygotowane dla nich podręczniki, zeszyty i inne pomoce naukowe – niespodzianka tyleż zaskakująca, co użyteczna i przyjemna. W stawianiu pierwszych kroków pomagała żywiołowa i serdeczna postawa Pani Pauliny Barnaś, pogodnej przewodniczki Uczniów po krainie jednego z siedmiu najtrudniejszych języków na świecie. Lekcje języka polskiego to kolejne w szeregu działań, realizowanych dzięki wsparciu Fundacji Świętego Mikołaja.

Pierwsze zajęcia miały służyć przede wszystkim oswojeniu się członków obydwu grup z czekającym ich materiałem, integracji oraz zabawie. Czy to możliwe, aby wakacje, służące odpoczynkowi, a poświęcone nauce rzeczywiście były miłe i przyjemne? Tak, w Przystani Świętego Mikołaja w MiPBP nie znamy słów „nieprawdopodobny” ani „niemożliwy” i nie poddajemy się żadnemu wyzwaniu. Pierwsza lekcja z Panią Pauliną stanowi pomyślną zapowiedź owocnej nauki, procesu wręcz samoczynnego, jeżeli tylko Uczniowie, kierowani przez doświadczoną i pełną energii nauczycielkę wykazują się gotowością do działania, entuzjazmem i odwagą. Lekcje zupełnie pozbawione presji, ożywione zabawami i wpadającymi w ucho piosenkami, sprawiają, że nawet najbardziej karkołomne konstrukcje składniowe stają się zrozumiałe, a lingwistyczne bariery znikają bezpowrotnie. Każdy z Uczniów otrzymał elementarz do nauki języka polskiego. Podręcznik, pełen cieszących oczy i ułatwiających zapamiętywanie ilustracji, pomaga opanować polski alfabet w sposób przystępny, przejrzysty i atrakcyjny. Elementarz zawiera ponadto plansze tematyczne, zapoznające odbiorcę z nazwami kolorów, członków rodziny, pokarmów i napojów itd. Podręcznik, w połączeniu z konwersacjami, piosenkami i działaniami kreatywnymi sprawiają, że nauka to czysta przyjemność i przednia zabawa.

Pani Paulina chwali obydwie grupy za niebywałą bezpośredniość, kontaktowość i otwartość, zakrawające wręcz na… rozbrykanie, lecz w pozytywnym tego słowa znaczeniu. Uczniowie uczyli się przedstawiać; nie jest też już dla nich problemem przekazać, skąd pochodzą i gdzie mieszkają. Co ciekawe i poruszające zarazem, wielu z Uczestników lekcji języka polskiego przyznało, że ich zasób słownictwa wzbogacają wciąż kontakty z opiekuńczymi osobami o wielkich sercach, dębiczanami, którzy nie mieli cienia zawahania i natychmiast pomogli odnaleźć im miejsca w swych rodzinach. Obustronna nauka ubogaca nie tylko pod względem wiedzy, ale przede wszystkim stanowi emocjonalny balsam. Niezwykle poruszającym acz nieco zabawnym faktem jest przytoczona przez jedną z Uczennic anegdota, opowiadająca o tym, że dzięki polskiej rodzinie zna wszystkie gatunki pierogów. Czy to nie rozbrajające i zarazem rozrzewniające? 

Radosne uniesienie oraz ekscytacja, towarzysząca nowym doświadczeniom zabarwia wspólną naukę radością oraz bezsprzecznie przyspiesza przyswajanie wiedzy, przeobrażając je w nieświadome chłonięcie nowych informacji. Bo – powiedzmy sobie otwarcie – czy najłatwiejszym sposobem uczenia się, nie jest właśnie frajda? Z pewnością, kontakty usprawnia pokrewieństwo naszych języków, determinujące fonetyczne podobieństwo, a to, co zacienione i wymagające tłumaczenia wyjaśnia nam Przyjaciółka naszej Przystani, Pani Anastasiia Tarasova, której jesteśmy niezmiernie wdzięczni za poświęcany nam czas, uwagę oraz obecność, niezależnie od okoliczności. Dziękujemy serdecznie Pani Paulinie Barnaś, cierpliwiej i pełnej pasji Nauczycielce, która natychmiast przyjęła zaproszenie do naszej bibliotecznej Przystani. Szczególne podziękowania ślemy Fundacji Świętego Mikołaja, wspierającej nas w dzieleniu się dobrem i pomagającej przeobrażać wolę i słowo w ważne i potrzebne czyny. Życzymy powodzenia Uczniom!

Projekt współfinansowany przez Fundację Świętego Mikołaja w ramach programu Przystań św. Mikołaja.