Podwójna radość! Dofinansowanie w ramach programu „Partnerstwo dla książki” 2023

Drodzy Czytelnicy, wraz ze środkiem tygodnia i połową marca mamy wielką przyjemność podzielić się z Wami przepełniającą nas dumą i ekscytacją wiadomością. Wasza biblioteka – MiPBP w Dębicy – znajduje się w gronie instytucji, którym Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznał dofinansowania w programie „Partnerstwo dla książki”. Nasze szczęście jest podwójne, ponieważ uhonorowano dwa opracowane przez nas projekty – obywa skonstruowane z wielką starannością i zwróceniem uwagi na wzmocnienie roli biblioteki jako kulturotwórczej i jednoczącej lokalną społeczność przestrzeni: miejsca spotkań, otwierającego na nowe wrażenia i doświadczenia.
Cieszymy się tym bardziej, iż dostrzeżono nas pośród 788 wnioskodawców.
Obydwa z przedstawionych przez nas programów służyć będą właśnie temu – nauce, zdobywaniu nowych doświadczeń, inspirowaniu i chłonięciu świata.

„Wędrówki z dębicką biblioteką” obejmować będą szereg spotkań autorskich ze słynnymi podróżnikami, których nienasycona ciekawość innych kultur zaprowadziła do najbardziej zaskakujących miejsc na Ziemi oraz wyjazdy do fascynujących miejsc, zajęcia literackie i biblioterapeutyczne. Nieznane będziemy odkrywać również podczas Tygodnia Bibliotek w cyklu zajęć pt. „Poznajemy świat”. Międzypokoleniowe inicjatywy otrzymały dofinansowanie w wysokości 20 250,00 PLN.

„Bibliotek@(RZ) – Rozwijamy się dla Was!” to program, dzięki któremu my – bibliotekarze – będziemy udoskonalać i zdobywać nowe kompetencje, by sprawić, że Wasza biblioteka będzie jeszcze bardziej przyjaznym miejscem, komfortowym i elektryzującym dzięki dopracowanej ofercie animacyjno-edukacyjnej. Przed nami rozwijające szkolenia oraz wyjazdy studyjne, poszerzające naszą perspektywę. Wartość dofinansowania dla programu „Bibliotek@(RZ) – Rozwijamy się dla Was!” wynosi 14 025,00 PLN.