Plac przez Biblioteką zyska nowy blask

Ogród sztuki powstanie przy ul. Akademickiej pomiędzy budynkami Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Dębicy a Galerią Sztuki, dzięki dotacji z Funduszy Norweskich pozyskanych przez miasto Dębicę  ramach programu „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu” na dofinansowanie projektu w zakresie łagodzenia zmian klimatu i adaptacji do ich skutków. Miasto Dębica na realizację projektu otrzyma ponad 2,1 mln złotych.

Miejsce będzie służyć nie tylko czytelnikom i użytkownikom dębickiej biblioteki. Nowy plac upiększy nie tylko teren przy książnicy, ale także tę część miasta. Będzie ładniej i przyjemniej.

W ramach projektu zostaną utworzenie m.in. parki kieszonkowe przy ul. Batorego, Ogrodowej i Matejki oraz mała rewitalizacja Parku Jordanowskiego. Projekt zakłada również dofinansowanie zakupu przydomowych zbiorników retencyjnych gromadzących wodę opadową dla mieszkańców. Ponadto w ramach dofinansowania zaplanowano realizację działań edukacyjnych z zakresu adaptacji do zmian klimatu skierowanych do mieszkańców. Realizacja działań rozpocznie się w bieżącym roku, a finał nastąpi w 2022 roku.