Pełne wiary i ufności. Głosy i portrety przeszłości – konkursy dla dzieci w 70. rocznicę operacji wysiedlenia dębickich sióstr służebniczek

Mija 70 lat od zdarzeń, które mimo usilnych starań sprawców nie zdusiły płomienia prawdziwej i żarliwej wiary w sercach dębickich służebniczek oraz mieszkańców naszego miasta oraz regionu. Z tej okazji chcielibyśmy serdecznie zaprosić wszystkich uczniów z powiatu dębickiego do udziału w konkursach, wierząc, że przygotowanie prac, rozbudzając wrażliwość oraz samoświadomość młodych pokoleń, przywrócą jednocześnie głos tym, którym zawdzięczamy obecny pejzaż moralny naszej Małej Ojczyzny. Uczestnicy konkursu plastycznego pt. „Zgromadzenie w sercu miasta” wcielą się w rolę autorów pocztówek, tworząc emocjonalne portrety jednego z miejsc fundamentalnych dla naszego historycznego i kulturowego dziedzictwa oraz naszej codzienności, ocieplanej obecnością Sióstr Służebniczek. Z kolei konkurs literacki i multimedialny pt. „Młodzi tropiciele śladów przeszłości” – Co się działo z siostrami służebniczkami w 1954 roku? stawia przed Uczestnikami pytanie, na które odpowiedź znajdą, zanurzając się w osobiste opowieści architektów naszej historii i tożsamości, a następnie unieśmiertelniając je w rozmaitych ujęciach.

Zdawałoby się, że po koszmarze wojny nie może nas już spotkać nic gorszego. Jednakże bywa, że po otrząśnięciu się z tragedii nadchodzi kolejna próba, którą przetrwać możemy właśnie dzięki poprzednim doświadczeniom. Konkursy, do których Was zapraszamy stanowią zaproszenie do refleksji nad esencją człowieczeństwa, wartości takich, jak: wiara i wierność oraz ochrona tego, co najcenniejsze, a nieuchwytne. 70. rocznica wysiedlenia Służebniczek oraz likwidacji zakonu skłania do pochylenia się w zadumie i zarazem potęguje wdzięczność wobec heroicznej walki minionych pokoleń.

Konkurs plastyczny pt. „Zgromadzenie w sercu miasta” adresujemy do uczniów szkół podstawowych z klas I-VI. Zadaniem, jakie stawia przed dziećmi jest stworzenie pocztówki, przedstawiającej miejsce wpisane w panoramę Dębicy i tkwiące głęboko w sercach mieszkańców, z uwypukleniem roli dębickich służebniczek, zaprezentowaniem ich stałej obecności, opiekuńczości i trosce o mieszkańców.

Drugi z konkursów pt. „Młodzi tropiciele śladów przeszłości” – Co się działo z siostrami służebniczkami w 1954 roku? zachęca uczniów szkół podstawowych z klas VII-VIII oraz szkół ponadpodstawowych do zagłębienia się w historię w jej najbardziej osobistym wymiarze. Poszukiwanie, a następnie utrwalanie odnalezionych, wysłuchanych, przeczytanych świadectw uczestników oraz świadków wydarzeń z roku 1954 nakieruje uwagę tropicieli dziejowych przełomów na dwa aspekty historii: jednostkowy oraz powszechny, a także niezakwestionowaną rolę pojedynczego człowieka, mającego realny wpływ na bieg dziejów. Refleksja historiozoficzna, towarzysząca przygotowaniom prac spotęguje samoświadomość Uczestników, poszerzając znacznie ich dotychczasowe spojrzenie na naukę o nas samych. Czekamy na prace literackie, nagrania, filmy oraz prezentacje multimedialne.

Obydwa konkursy kierowane są do uczniów placówek oświatowych z powiatu dębickiego.

Na wasze prace czekamy do 31 maja 2024 r. w Bibliotece Głównej przy ul. Akademickiej 10.

Wszelkie szczegółowe informacje znajdują się w Regulaminie – KLIK!

Organizatorem konkursów jest Stowarzyszenie im. Edmunda Bojanowskiego „Dobroć” przy współpracy z Miejską  i Powiatową Biblioteką Publiczną.

Patronat nad konkursami roztacza Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Bogarodzicy Dziewicy Niepokalanie Poczętej w Dębicy.