Opiekuńcza wiosna – Spotkania z psycholożką w dębickiej Przystani Świętego Mikołaja

Uczymy nasze pociechy czytać i pisać, uczymy je liczyć, rozwiązywać zadania, przyjmować na siebie role i powinności. Jednak zbyt często zapominamy o tym, że problemy naszych dzieci wcale nie są mniejsze od naszych – wręcz przeciwnie. Od początku pragniemy, by nasza biblioteczna Przystań Świętego Mikołaja stanowiła także port, w którym najmłodsi Uchodźcy mogą schronić się przed wzburzonymi wodami widm wojennych traum. Nie po to jednak, by je spychać w niepamięć, lecz ujarzmić je i zrozumieć, że nas nie definiują. Naszą przewodniczką po pełnym niuansów i ślepych uliczek labiryntów życia wewnętrznego stała się Pani Weronika, psycholożka wspierająca edukację emocjonalną naszych Podopiecznych. Przez całą wiosnę trwały spotkania, podczas których Pani Weronika budowała wraz z Dziećmi bazę dla ich empatii, samoświadomości oraz umiejętności komunikacyjnych i społecznych. Podczas cyklicznych spotkań poruszaliśmy tak istotne i delikatne zarazem tematy, jak: samoocena, agresja rówieśnicza, relacje koleżeńskie oraz dylematy etyczne. Każde z tych zagadnień wydaje się być olbrzymim i nieprzeniknionym. Każde wymaga również olbrzymiej wrażliwości oraz taktowności i kapitału zaufania. Pani Weronika pozostawiała Dzieciom przestrzeń na ich własne refleksje, wyznania, a także umiejętnie prowadziła poszczególne nici tematyczne tak, by rzeczywiście wyprowadzić Dzieci z zawiłości korytarzy emocjonalnego labiryntu. Rezultaty spotkań? Twarze, na których jaśnieje uśmiech, wyprostowane sylwetki, nie próbujące się już schować, stać jak najmniejszymi, zniknąć, wzmocnione poczucie pewności siebie oraz własnej wartości i rozkwitające pasje.

Trudno powiedzieć, dlaczego świat dorosłych zwykł umniejszać dziecięce problemy, marginalizując je i trywializując. Zupełnie, jakby poważni dorośli zapomnieli najzupełniej, że sami kiedyś byli dziećmi i dorastającymi młodymi ludźmi, mierzącymi się z przeciwnościami ponad ich siły. Dzięki naszym Opiekuńczym Duchom z Fundacji Świętego Mikołaja mamy to szczęście, iż możemy otoczyć profesjonalnym wsparciem psychologicznym dzieci oraz młodzież, na których sercach zawsze już ciążyć będzie stygmat traum wojennych. Nie zamierzamy jednak pogłębiać ran. Nie chcemy ich też przemilczać, świadomi, że cisza jedynie rezonuje największy smutek i najdotkliwsze cierpienia.

W pełni słonecznych miesięcy Dzieci i Młodzież z naszej Przystani Świętego Mikołaja spędzały popołudnia z Panią Weroniką. Psycholożka z uśmiechem oraz wielkim zrozumieniem poruszała tematy dosyć niewygodne, miejscami przykre, lecz domagające się tego, by ukoić je opatrunkiem mentalnego wsparcia. Spotkania z psycholożką, choć odbywające się w familiarnej atmosferze, wypełnione grami, zabawami oraz rozmowami, stanowiły coś znacznie więcej, niż tylko przyjacielskie chwile razem. Wręczyły Uczestnikom skuteczne narzędzia do rozwiazywania codziennych problemów, konfliktów – zarówno tych interpersonalnych, jak i toczących się w serze wewnętrznej, pokazały, jak rozstrzygać wątpliwości moralne i czym się kierować podczas tych najtrudniejszych wyborów.

Dzieci nauczyły się również, jak budować i wzmacniać swoją samoocenę, jak stawiać czoła agresji rówieśniczej, nie odpowiadając przemocą na przemoc i unikając przy tym pasywności ofiary. Ze spotkania na spotkanie Uczestnicy stawali się coraz bardziej otwarci, skłonni do zwierzeń, niewątpliwie dojrzalsi, ze wzmocnionymi umiejętnościami taktycznymi. Prócz kompetencji emocjonalnych i cudnych wspomnień, Dzieciom pozostały urocze i bezcenne pamiątki po spotkaniach – słoiczki szczęścia, a także tablica z pamiątkowymi zdjęciami.

Dziękujemy najserdeczniej Fundacji Świętego Mikołaja za możliwość stymulowania i nieustannego udoskonalania u naszych Przyjaciół inteligencji emocjonalnej, kształtowania więzi z innymi, mimo niezliczonych opresji a także – niebywale wymagającej nauki przebaczania samemu sobie swych słabości i podatności emocjom. Pełne słonecznego ciepła wyrazy wdzięczności składamy Pani Weronice, za przyjęcie zaproszenia do naszej bibliotecznej Przystani Świętego Mikołaja – będącej tym samym przystanią dla emocji i dziecięcych problemów.

Projekt współfinansowany przez Fundację Świętego Mikołaja
w ramach programu Przystań św. Mikołaja.