„Oleum petroleum – Świet(l)na przyszłość za sprawą Ignacego Łukasiewicza”. Grant w ramach projektu „Rozgrzewamy Polskie Serca”

8 marca, obchodziliśmy 200. rocznicę urodzin niestrudzonego naukowca, wynalazcy i filantropa, Ignacego Łukasiewicza. Na ten rok przypada również 140. rocznica śmierci pracowitego innowatora, cenionego pracownika i… pracodawcy. Król polskiej nafty należy do zaszczytnego grona Patronów Roku 2022. Naszym kapitałem jest wiedza o osobach zasłużonych dla naszej Małej Ojczyzny. Dlatego też, jako MiPBP w Dębicy, chcielibyśmy, by ostoją pamięci o „szejku z Galicji” nie pozostawała jedynie ziemia krośnieńska, lecz przede wszystkim nasze serca. Jesteśmy bardzo dumni, że nasza inicjatywa została dostrzeżona i doceniona w ramach projektu Rozgrzewamy Polskie Serca. Organizatorzy nagrodzili zgłoszony do programu projekt pt. „Oleum petroleum – Świet(l)na przyszłość za sprawą Ignacego Łukasiewicza”, przyznając nam dofinansowanie w wysokości 25 400 zł. Przed nami wiele wspólnych świet(l)nych inicjatyw, przywracających pamięci postać pioniera przemysłu naftowego.

Ideą programu „Rozgrzewamy Polskie Serca” jest aktywna pomoc w kultywowaniu pamięci o Ignacym Łukasiewiczu poprzez wspieranie tych, których kreatywność i żywiołowość owocuje zaskakującymi i innowacyjnymi koncepcjami. Projekt „Oleum petroleum – Świet(l)na przyszłość za sprawą Ignacego Łukasiewicza” stanie się swoistą wędrówką śladami Patrona Roku 2022, podczas której poznamy nie tylko światową rangę jego doniosłych odkryć. Wspólna podróż umożliwi nam  również poznać Łukasiewicza jako człowieka doskonale łączącego  ponadprzeciętny zmysł przedsiębiorczości z filantropią. Jego pociąg do nauki i głód wiedzy zabarwiała empatia, a niestrudzonemu dążeniu do celu towarzyszyła otwartość i życzliwość. „Szejka z Galicji” cechowała małomówność i skrytość. Niezależnie od osiąganych sukcesów – a tych przecież było mnóstwo – pozostawał skromny. Niezwykle pracowity, nie zapominał o książkach, a jego zainteresowania obejmowały tak literaturę piękną, jak i wydawnictwa naukowe oraz polityczne. Jako pracownik wyróżniał się lojalnością i konsekwencją, lecz mało kto wie, że był również uwielbiany przez swoich pracowników, jako pracodawca wyjątkowo wyrozumiały, wielkoduszny i cierpliwy. W jego biografii nie zabrakło też żarliwej miłości do Ojczyzny. Związki z ruchem narodowowyzwoleńczym i zaangażowanie w podziemną działalność niepodległościową stanowiły naturalne przedłużenie postawy wpojonej mu w domu przez ojca, uczestnika insurekcji kościuszkowskiej.

Podczas projektu „Oleum petroleum – Świet(l)na przyszłość za sprawą Ignacego Łukasiewicza” wszystkie pokolenia będą miały okazję do wielokrotnych spotkań, inspirujących do samodzielnych poszukiwań i odwagi do podejmowania ryzyka, a także wykształcających ciekawość eksperymentatora. Choć wynalazca odkrywca nafty oświetleniowej kojarzony jest z ziemią krośnieńską, gdzie w Bóbrce, na terenie najstarszej na świecie i wciąż czynnej kopalni ropy naftowej znajduje się Muzeum im. Ignacego Łukasiewicza, także i ziemie powiatu dębickiego dużo mu zawdzięczają. 163 lata temu w Brzostku powstała jego własna apteka „Pod Opatrznością”, a przez Dębicę biegnie ulica imienia szlachetnego farmaceuty. W ramach projektu czekają nas konkursy: plastyczno-techniczny i literacki, wyjazd na plener malarsko-fotograficzny, a także gra terenowa w Parku Miejskim, wspólne tworzenie muralu. Odbędą się także: konferencja i wykład. Każde z planowanych wydarzeń przeistoczy się w budujące wiedzę i więzi spotkanie jednoczące mieszkańców, przedstawicieli równych generacji i środowisk, ale i różnych instytucji kultury, szkół i harcerzy.

To zaledwie zapowiedź czekających nas wspaniałych, angażujących i rozgrzewających serca przedsięwzięć, dlatego zachęcamy gorąco do śledzenia na bieżąco naszych wspólnych działań.