Nagrody rozdane – rozstrzygnięcie konkursu plastycznego z okazji 140 lat sióstr służebniczek w Dębicy pt. „Siostry służebniczki oczami najmłodszych mieszkańców powiatu dębickiego”

Jak sportretować miłość i wdzięczność za troskliwą opiekę, wspólne spędzanie czasu, naukę i zabawę? Jaki nadać im kształt i jakie kolory wybrać? O tym doskonale wiedzą najmłodsi dębiczanie, uczestnicy konkursu plastycznego pt. „Siostry służebniczki oczami najmłodszych mieszkańców powiatu dębickiego”, bez cienia zawahania, intuicyjnie tworzący prace niebywale poruszające ogromem uczucia przesycającego każde z przedstawień obecności sióstr służebniczek w ich codzienności. Spośród autorów 154 prac, które napłynęły, trudno było wyłonić grono laureatów. Wszystkie prace cechuje zaskakująco głęboka dojrzałość, bezbrzeżna i bezinteresowna miłość oraz poczucie bezpieczeństwa, a także celne uchwycenie wartości, wpajanych dzieciom przez duchowe córki błogosławionego Edmunda Bojanowskiego. Niezależnie od wybranego przez dzieci środka wyrazu – pasteli, kredek, kolaży, czy akwareli – unaocznia się ekspresywność, spójność kompozycji oraz harmonia dziecięcej percepcji, w siostrach upatrujących opiekunek, nauczycielek i strażniczek kruchej niewinności i wrażliwości. Po długich obradach i ożywionych dyskusjach jury podjęło decyzję, a uroczyste rozstrzygnięcie konkursu odbyło się w środę, 7 grudnia 2022 r. w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Dębicy.

Zwycięzcy odebrali nagrody i pamiątkowe dyplomy z rąk Dyrektor MiPBP w Dębicy, Pani Moniki Rojek-Kałek oraz siostry Małgorzaty Kaput, reprezentującej Przełożoną Generalną Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Bogarodzicy Dziewicy Niepokalanie Poczętej, Matkę Maksymillę Pliszkę. Uroczystości towarzyszyła wystawa prac konkursowych, przypominająca wielokolorową mozaikę, w której spoiwem jest podziw, szacunek oraz wdzięczność wobec sióstr służebniczek, a także głęboka więź z nimi. Można zachwycać się wielokrotnymi portretami sióstr, wszystkich promiennie uśmiechniętych, czułych i troskliwych, bliskich swoim podopiecznym i pozostających zawsze dla nich, otwartymi na ich potrzeby podążających wiernie i ofiarnie za zasadami charyzmatu zgromadzenia.

Nagrodzono laureatów konkursu, ale i opiekunów jego Uczestników, bez których troski i wsparcia niewątpliwie nie mielibyśmy przyjemności obcowania z taką mnogością wspaniałych, ujmujących szczerością i ekspresywnością prac. Wyrazy wdzięczności zostały złożone na dłonie nauczycieli, rodziców oraz – nie mogłoby być inaczej – sióstr służebniczek, sprawujących pieczę nad duchowym i artystycznym rozwojem najmłodszego pokolenia.

Raz jeszcze z głębi serc dziękujemy wszystkim, biorącym udział w konkursie Dzieciom, ich Rodzicom oraz Opiekunom. Szczególne podziękowania składamy Zgromadzeniu Sióstr Służebniczek Bogarodzicy Dziewicy Niepokalanie Poczętej w Dębicy oraz Stowarzyszenia im. Edmunda bojanowskiego „Dobroć”, roztaczającym nad konkursem honorowy patronat. Dla nas, jako organizatorów konkursu jest przyjemnością i zaszczytem wspólnie upamiętniać 140. rocznicę przybycia sióstr służebniczek na ziemie naszej Małej Ojczyzny.