MiPBP w Dębicy – Otwarte serca dla Ukrainy

Bezprecedensowa inwazja Rosji na Ukrainę budzi gorzką niezgodę i pytania o bezzasadność uzurpacji, o bezsens rozlewu krwi, o zbrodniczy najazd… MiPBP w Dębicy kieruje serdeczne wyrazy współczucia i wsparcia ku naszym sąsiadom zza wschodniej granicy, podążając za głosem serca i sumienia oraz dołączając się do apelu Biblioteki Narodowej i włączając się w aktywną pomoc dla naszych sąsiadów. Biblioteki stanowią azyle pokoju, ogrody empatii, areny dzielenia się i walki o Prawdę. Tutaj każdego dnia pielęgnujemy kapitał społecznego zaufania i dbamy o nasze historyczne dziedzictwo. Pamięć o bolesnych doświadczeniach wojny wciąż pozostaje w nas żywa. Nie możemy pozostać obojętni na bestialską agresję wobec narody ukraińskiego, dlatego namawiamy wszystkich Czytelników, do zaangażowania się w pomoc instytucjonalną i indywidualną dla Ukrainy. Głęboko wierzymy również w moc symbolicznych gestów, dlatego dziś dołączamy do akcji „Serce dla Ukrainy”.

W oknach naszej biblioteki biją już czterokolorowe serca, symbolizujące naszą solidarność z sąsiadami z Ukrainy. Tragedia, nie poddająca się opisaniu żadnymi słowami i wymykająca się jakimkolwiek definicjom jest również tragedią nas, jako ludzi. Złamanie integralności terytorialnej, wyszarpanie prawa do życia w pokoju i pogwałcenie suwerenności to naruszenie rudymentarnych praw, z którym nie możemy się zgodzić ani beznamiętnie patrzeć na kolejne akty okrucieństw. Serca w barwach narodowych naszych ojczyzn – Ukrainy i Polski – ewokują jedność i odpowiedzialność, a także wiarę w sprawiedliwość mimo barbarzyństwa.

Akcja „Serce dla Ukrainy” to wyraz wsparcia, jakie okazują polskie biblioteki naszym wschodnim sąsiadom. Zainicjowana przez Panią Barbarę Mrowiec, autorkę Lustra Biblioteki, związanej zawodowo także z Biblioteką Narodową, jednoczy kolejne placówki i stanowi poruszające świadectwo, że nie brak osób obdarzonych empatią i wysoką moralnością. Pani Barbara Mrowiec uruchomiła również serwis #SolidarnizUkrainą, w którym można znaleźć inspirujące przykłady szlachetnych i godnych naśladowania inicjatyw bibliotek. Tutaj też znajduje się wykaz źródeł z darmowym dostępem do książek w języku ukraińskim, bezpłatne materiały i inspiracje dla bibliotekarzy, a także różnorodne formy, w jakie możemy wspierać uchodźców. Choć dedykowane są dla pracowników bibliotek, mogą jednak okazać się pomocne każdemu, kto pragnie okazać naszym sąsiadom wsparcie i wesprzeć uchodźców w aklimatyzacji do nowych warunków, z pewnością zdezorientowanych i tęskniących za normalnością.

Tutaj – KLIK! – można pobrać aż 70 książeczek w języku ukraińskim

Angażując się w pomoc dla Ukrainy, korzystamy z udogodnień, jakimi dzieli się Lustro Biblioteki i serwis #SolidarnizUkrainą. Na tym jednak nie poprzestajemy. W przyszły czwartek i piątek (10-11 marca 2022 r.), wolontariuszki z MiPBP w Dębicy prowadzić będą zajęcia dla ukraińskich dzieci, przebywających w Placówce Wsparcia Dziennego Zgrana Paka przy MOPS Dębica na ul. Kraszewskiego 90. Mamy nadzieję, że wspólnie spędzony czas pozwoli chociaż na chwilę oderwać się od koszmaru ucieczki i wyposaży Dzieci oraz ich Mamy w poczucie bezpieczeństwa oraz świadomość, iż nie pozostają same. Wierzymy, że wzajemne porozumienie i otwartość pomogą nam wspólnie przetrwać najmroczniejsze chwile.