Miłe dźwięki… Rytm piosenki! Przystań Świętego Mikołaja Muzykoterapia w MiPBP w Dębicy

Nie trzeba wcale wstać lewą nogą, by dzień okazał się przygnębiająco długi, a codzienne wyzwania nadmiernym obciążeniem. Jakie lekarstwo na przemęczenie lub zły humor (oprócz książki) polecamy? Muzykę! Już pierwsze takty ulubionej piosenki potrafią przekierować myśli na dobre tory i rozproszyć smutki. Adekwatna do chwili muzyka działa jak magiczny kamerton, przywracając znakomity nastrój. Dziś, w naszej bibliotecznej Przystani Świętego Mikołaja Dzieci z Ukrainy przekonały się, jak potężnym panaceum jest zabawa z muzyką, a przy okazji dowiedzieć się o niej więcej. Naszą przewodniczką po świecie dźwięków jest Pani Sylwia Wygonik ze Szkoły Muzycznej YAMAHA w Dębicy. Zajęcia muzykoterapeutyczne należą do szeregu inicjatyw, realizowanych dzięki wsparciu Fundacji Świętego Mikołaja.

Pani Sylwia Wygonik chętnie dzieli się swoim doświadczeniem, praktycznie i efektywnie wykorzystując dobroczynne właściwości muzyki oraz jej zbawczy wpływ na emocje. Zapraszając Dzieci do zabaw rytmicznych, ujawniała potencjał, drzemiący w pozornie zwykłych, często niedocenianych dźwiękach. Uczestnicy zajęć zapoznali się z rodzajami muzyki, umożliwiającej niebywałą swobodę w wyrażaniu siebie – emocji, potrzeb, upodobań – dzięki całej palecie zróżnicowanych środków. Pani Sylwia pokazała Dzieciom, jak złożona i zarazem potężna jest muzyka. Opisując ją na zasadzie przeciwieństw – tony niskie i wysokie, melodie rzewne i energetyzujące tony, szybkie, dynamiczne rytmy i delikatne, stonowane frazy – zapraszała Dzieci do kolejnych emocjonujących działań. Poszczególne cechy muzyki stanowiły pretekst do kolejnych etapów zabaw: czy to wczuwania się w nastrój melodii i przybrania adekwatnej minki, czy też  wykonywania póz i ruchów w określonym tempie. Muzyka angażuje całe ciało, odrywając na chwilę od rzeczywistości, a po tanecznym seansie budzimy się niemal w innym świecie – piękniejszym, jaśniejszym i zachęcającym do jego eksploracji, co jest szczególnie cenne dla jego wrażliwych odkrywców – Dzieci. Co więcej, zajęcia rytmiczne stanowią najlepszą formę rozbudzania zamiłowania wobec muzyki i jej głębokiego świadomego przeżywania oraz kształtowania smaku młodego odbiorcy. Nasi Przyjaciele z Ukrainy umiejętnie odzwierciedlali linię melodyczną, żywo reagując na zmienność metrum akompaniamentu

Ruch i śpiew stanowią naturalne elementy dziecięcej ekspresji, stąd też, muzyka stanowi wręcz nieocenione narzędzie do ich uwalniania. Podczas zabaw rytmicznych Dzieci żywiołowo odtwarzały rytm, podskakując, klaskając oraz tupiąc i maszerując w rytm muzyki. Tego rodzaju aktywność sprzyja rozładowaniu wszelkich napięć, kumulujących się na przestrzeni dni, a przy okazji pomaga przekraczać tkwiące w Dzieciach zahamowania. Uzewnętrznianie tłumionych emocji oraz czysta, wręcz pierwotna radość, będące efektami muzykoterapii, sprawiają, że tym przyjemniej po nią sięgać. Podczas naszych kolejnych zajęć skorzystamy także z pozostałych walorów zabaw rytmicznych: stymulacji pamięci, nauki spostrzegawczości. Muzykoterapia to ponadto niezwykle przyjemna forma treningu całego ciała, skutecznie niwelująca tkwiące w Dzieciach bariery. Mało jest rzeczy tak jednoczących, jak wspólny śpiew czy taniec, wspomagających koordynację ruchową Dzieci i budując pewność siebie.

Dziękujemy serdecznie Pani Sylwii za otwartość na współpracę oraz dołączenie do grona Przyjaciół Przystani Świętego Mikołaja w MiPBP w Dębicy. Jesteśmy wdzięczni również Pani Anastasii Tarasovej, która kolejny raz wspierała nas swoim doświadczeniem. Specjalne podziękowania składamy Fundacji Świętego Mikołaja, za możliwość współtworzenia społeczności osób o szlachetnych sercach, niosących wartościową i długofalową pomoc najmłodszym, pozbawionym możliwości obrony ofiarom wojny. Mamy nadzieję, że te i czekające nas w przyszłości zajęcia z Dziećmi z Ukrainy sprawią, że odnajdą w muzyce ukojenie i źródło optymistycznej energii.

Projekt współfinansowany przez Fundację Świętego Mikołaja w ramach programu Przystań św. Mikołaja.