Międzynarodowy Konkurs dla dzieci i młodzieży „Niedźwiedź Wojtek-żołnierz gen. Andersa”

Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej IPN Oddział w Rzeszowie zaprasza nauczycieli i uczniów ze szkół polskich w Szkocji i województwa podkarpackiego do udziału w konkursie poświęconym historii niedźwiedzia Wojtka, który wraz z polskim wojskiem przebył szlak bojowy armii Andersa.

https://rzeszow.ipn.gov.pl/pl8/aktualnosci/139753,Miedzynarodowy-konkurs-dla-dzieci-i-mlodziezy-Niedzwiedz-Wojtek-zolnierz-gen-And.html