Linie dźwięków… Zaproszenie do konkursu plastycznego „Dębickie Korzenie” Krzysztof Penderecki IN MEMORIAM

Muzyka jest niezwykle podobna do ogrodu – szukamy w niej schronienia, odnajdujemy natchnienie. To powinowactwo uwidacznia się zresztą w życiu i twórczości Patrona Roku 2023 – Profesora Krzysztofa Pendereckiego. Mistrz, sam będący zresztą oddanym miłośnikiem ogrodnictwa, muzycznym frazom nadawał kształt, a jego utwory cechuje niezwykła wyrazistość, sugestywność, skłaniająca do podążenia podobną Mistrzowi ścieżką – drogą sztuki. Urzeczeni ideą światowej sławy kompozytora i wizjonera zapraszamy Uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych oraz Uczniów szkół ponadpodstawowych do udziału w konkursie plastycznym pt. „Dębickie Korzenie”. Zadaniem adeptów sztuk jest stworzenie pracy plastycznej, będącej odzwierciedleniem potęgi muzyki jako środka wyrazu oraz podkreślenie multidyscyplinarnych działań Krzysztofa Pendereckiego. Czekamy na artystyczne portrety nie samego Mistrza, lecz jego przebogatej spuścizny – utworów przezeń skomponowanych, a także pamięci o jego działalności jako dyrygenta, pedagoga, a nawet troskliwego ogrodnika i dendrologa. Zachęcamy Uczestników konkursu do tworzenia przy akompaniamencie utworów Profesora, by jak najpełniej ująć emocje, rodzące się za dotknięciem dźwięków. Na Wasze prace czekamy do 20.10.2023 r., niezmiernie zaintrygowani owocami Waszego twórczego wysiłku.  

Konkurs plastyczny, zorganizowany w ramach projektu „Dębickie Korzenie” – Krzysztof Penderecki IN MEMORIAM ma stanowić szczególną formę uhonorowania pamięci o Maestro i zarazem uczczenie jubileuszowego dla nas – dębiczan – roku. Niewielu wie, lecz Profesor, znany z niezliczonych awangardowych osiągnięć, nie tylko na gruncie muzycznym zresztą – opracował własną metodę graficzną, tworząc tzw. preparytury. Były to szkicowe wersje partytur, będące w gruncie rzeczy same w sobie już dziełami sztuki. Namawiamy do zapoznania się z nimi, jako inspiracji dla Młodych Twórców.

Konkurs rozpatrywać będziemy w dwóch kategoriach wiekowych:

  • I kategoria – uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych;
  • II kategoria –uczniowie szkół ponadpodstawowych.

Na prace czekamy do piątku, 20 października 2023 r. w siedzibie MiPBP w Dębicy na ul. Akademickiej 10.

REGULAMIN KONKURSU I KARTA ZGŁOSZENIA do pobrania TUTAJ

Konkurs plastyczny „Dębickie Korzenie – Krzysztof Penderecki IN MEMORIAM” możliwy jest dzięki dofinansowaniu z Programu Kultura – Interwencje Edycja 2023.