Korowód spektakli – Narodowe Czytanie 2021 w dębickich bibliotekach

Pierwszy miesiąc jesieni nieprawdopodobnie spotęgował naszą wrażliwość na wygodnictwo wąskich horyzontów, płyciznę ambicji i przewrotnie pielęgnowaną obłudę. Wszystko za sprawą tegorocznej lektury Narodowego Czytania, wybijającą się uderzeniem filisterskiego nałogu hipokryzji między „Balladynę” a „Ballady i romanse”. Symptomatyczne stało się ujęcie tragifarsy w romantyczną klamrę i tym mocniej wybrzmiewa donośna dykcja bystrej obserwatorki i odważnej demaskatorki społecznych przywar, jaką niewątpliwie jest Gabriela Zapolska. Najsłynniejszy z jej dramatów był odczytywany po wielekroć, uprzytamniając nam własne wady i skłaniając do zdyscyplinowania małostek. Dekada domykająca wrzesień dla dębickich bibliotek okazała się być wyjątkowo obfita w ukoronowane powodzeniem wspólne spotkania przy „Moralności pani Dulskiej”. W zeszłym tygodniu do znakomitej w swej restytuującej pozycję kanonu inicjatywy przyłączyły się także Filie Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Dębicy – Filia 1 oraz Filia 3 – z dbałością organizując niezwykłe i nastrojowe spotkania przy „tragifarsie kołtuńskiej”.

Obydwa oddziały stworzyły niezwykłą aurę kameralności, przydającą silniej jeszcze tonów czytelniczej jednomyślności, zaprawionej serdecznością, dumą i poczuciem więzi. Należy bowiem podkreślić solidaryzujący walor tak doniosłej i zarazem szlachetnej akcji, jaką stanowi Narodowe Czytanie. Każda z edycji jest istotną, lecz nie sposób zaprzeczyć, iż dziesiąta, jubileuszowa odsłona mieści w sobie przepotężne bogactwo symboliczne.

Filia numer 1 przy ul. Bojanowskiego 18 zapewniła gościom urokliwą, iście domową scenerię, dzięki malowniczości jesiennych kwiatów. Bukiety płonących żółcią słoneczników, pierzastość astrów rozrzutnych intensywnością róży i fioletów oraz róznokształtne dynie ozdobne stanowiły ramę dla okolicznościowej wystawy, będąc wyjątkowej urody anturażem dla spektaklu, podczas którego Goście mogli mierzyć się z materią trzyaktowego dramatu. Naturalnie, nie mogło zabraknąć akcentu tak znaczącego, jak kapelusze pani Anieli, co wzrusza szczególnie w kontekście konkursu, towarzyszącego celebracjom Narodowego Czytania i w naszych oczach wskazuje na jednoton, nadawany dębickim bibliotekom przez swoisty festiwal miłośników kultury i literatury. Okazjonalni aktorzy tchnęli w przydzielone im role moc uczucia, a nie od dziś wiadomo, iż pasja i entuzjazm pierwiastkami, uskrzydlającymi oraz ośmielającymi, mobilizującymi do samodzielnego odkrywania, tego, co dotychczas krzepło pod narzuconą maską dzieła trudnego, zaprószającego – niesłusznie – bojaźń swą domniemaną trudnością. Nic bardziej mylnego, co udowodniło nam niezaprzeczalnie spotkanie w Filii nr 1, za które dziękujemy!

24 września w Filii numer 3 przy ul. Sportowej 28 Narodowe Czytanie nabrało wyjątkowych odcieni, a wszystko za sprawą głębokiego zaangażowania młodzieży i wychowawców Hufca Pracy w Dębicy. Goście najpierw zaznajomili się z przydzielonymi im rolami, więc o całkowitej improwizacji nie było mowy, a nadzwyczajny komizm sytuacyjny, kłujące i przenikliwe ostrze ironii oraz wirtuozeria w ucieleśnianiu filisterskich przywar w pełni ich żywotności oraz wyrazistości sprawiła, że lektura przerodziła się w spektakl pełen radosnego śmiechu rozbawienia. Każdy z aktorów wykazał się znakomitym wyczuciem, wobec czego reinterpretacja klasycznego dzieła przerodziła się w okazję do odświeżenia zaklętych w nim sensów oraz również wzajemnego porozumienia między czytającymi i publicznością. Następnie biblioteka przeistoczyła się ze sceny teatralnej w arenę ożywionej dyskusji, każdy bowiem z występujących mógł podzielić się własnymi odczuciami co do przejętej roli oraz samego utworu. Wspaniałą pamiątką, prócz wspomnień stał się egzemplarz sztuki, opatrzony okolicznościową pieczęcią.