Koniec projektu, początek nauki. „Sieć na kulturę” – nowy sprzęt

Szkolenie „Kompetencje medialne” w ramach projektu „Sieć na kulturę w regionie tarnobrzeskim” dobiegło końca. Na kolejnych etapach poznawaliśmy elementarne zagadnienia, związane z umiejętnym i świadomym korzystaniem z możliwości, stwarzanych nieograniczonym dostępem do zasobów internetowych. Najpierw to my, bibliotekarze, rozwijaliśmy swoje umiejętności. Drugi etap stanowił 31-godzinny cykl zajęć dla Dzieci, przygotowujący je do świadomego i aktywnego uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym. Umiejętność selekcji z rwącego strumienia informacji, zmysł krytycznego myślenia oraz ostrożność w podejmowaniu decyzji to zaledwie część korzyści, jakie dał nam projekt. Etapem go domykającym było wyposażenie instytucji w sprzęt, niezbędny do organizacji szkoleń i warsztatów. Z radością informujemy, że jako beneficjenci „Sieci na kulturę” otrzymaliśmy sześć laptopów, które będą nam służyć w ciągłym rozwijaniu wiedzy i doskonaleniu umiejętności.

Kluczowym założeniem projektu „Sieć na kulturę” była nauka, jak efektywnie i bezpiecznie korzystać z narzędzi cyfrowych, zwłaszcza że obecnie umiejętność ta stała się elementarną. Trudno jednak rozwijać umiejętności bez sprzętu, a dzięki ukończonemu projektowi dysponujemy sześcioma nowymi laptopami. Podczas pierwszego etapu projektu, to pracownicy MiPBP w Dębicy, wzięli udział w serii szkoleń, mogąc korzystać z licznych materiałów edukacyjnych. Z dostępnych ścieżek tematycznych wybraliśmy kompetencje medialne, świadomi, jak istotna jest ta sfera w dobie galopującego postępu. Na drugim etapie projektu grupa ośmiorga dzieci. W grupie tej znaleźli się również podopieczni Placówki Wsparcia Dziennego „Zgrana Paka”. Zajęcia prowadziła doświadczona trenerka, Pani Sylwia Toporowska, w przystępny sposób przybliżając Dzieciom m.in.: jak przyjąć postawę analityczną i filtrować wiarygodne treści, jak kreować wizerunek w mediach społecznościowych i zachować umiar w poruszaniu się po cyberprzestrzeni. Wydawałoby się, że dla pokolenia naszych Dzieci, sfera wirtualna to wręcz naturalne środowisko i surfując po Internecie, nasze Pociechy czują się jak ryby w wodzie. Niewątpliwie, jest prawdą, że często odnajdują się w niej lepiej niż my. Jednak kompetencje medialne należy kształtować niezależnie od metryki, ponieważ tak, jak wiedza z innych sfer życia, nie są czymś raz na zawsze danym i okrzepłym. Konieczność ta wybrzmiewa dodatkowo wobec dynamicznych zmian i ciągłego, prężnego rozwoju technologii. Koordynatorka zaprezentowała Dzieciom liczne zalety użytkowania narzędzi cyfrowych i udowodniła, że mogą być one atrakcyjnym i wartościowym medium w wielu sferach życia: mogą pomagać nam w przygotowaniu do zajęć szkolnych, jak i stanowić doskonałą bazę samokształcenia i rozwijania swych pasji.

Projekt „Sieć na kulturę” z jednej strony spotęgował naszą motywację i rozbudził większe zainteresowanie nowymi technologiami. Pokazał, jak szerokie horyzonty stwarzają innowacje, a teraz możemy je eksplorować dzięki laptopom. Dzięki nim, to, co wydawało się trudnym na pierwszy rzut oka, okaże się łatwe, jak kilka kliknięć myszką. Dostępność sprzętu niewątpliwie ośmiela i oswaja, przełamując bariery w korzystaniu z narzędzi cyfrowych. Poprzez cykl zajęć edukacyjnych, wykształciliśmy w sobie umiejętność świadomego i aktywnego korzystania z innowacji. Pragniemy iść z tą wiedzą dalej. Wierzymy, że dzięki otrzymanemu sprzętowi będziemy nadal wspólnie uczyć się swobodnie posługiwać się nowymi technologiami, a w dalszej perspektywie nabyte kompetencje technologiczne i medialne przełożą się na społeczne.