Konferencja popularno-naukowa  „Władysław Strumski – żołnierz, który zamienił karabin na pióro”

W czwartek, 6 października 2022 r. w Domu Kultury Śnieżka miała miejsce konferencja popularna-naukowa, stanowiąca swoiste zwieńczenie uroczystych obchodów roku Władysława Strumskiego. Sesja naukowa, odbywająca się w przestrzeni szczególnie dla pierwszoplanowej postaci ważnej i bliskiej jej sercu, przerodziła się w spotkanie, mające na celu wzbudzenie jeszcze głębszego zainteresowania Władysławem Strumskim, bohaterem naszej Wielkiej i Małej Ojczyzny. Imponująca frekwencja pozwala nam wierzyć, że młodzież dębickich szkół wykorzysta bogatą spuściznę intelektualną znamienitej i zasłużonej dla nas, dębiczan, postaci, a wcielane przez nią ideały – niezłomność, wierność i bezkompromisowość – już teraz są młodemu pokoleniu wyjątkowo bliskimi.

Dobiegający końca rok obfitował w różnorodne wydarzenia o wielokierunkowym charakterze, obejmującym liczne działania nakierowane na edukację, również w aspekcie edukacji patriotycznej, inicjatywy społeczne i kulturalne. Sesję naukową otworzyła premiera filmu wspomnieniowego pt. „BRUTUS – dywersant, który zamienił karabin na pióro!”. Z poszczególnych sekwencji wyłania się postać bohatera, ucieleśniającego w sobie umiłowanie do wolności, piękna oraz prawdy, czemu wyraz dawał zarówno w walce o ojczyznę, jak i w swoich powieściach oraz publicystyce. Film można obejrzeć tutaj – KLIK!

Przygotowany przez MiPBP w Dębicy film, podobnie, jak wystawa okolicznościowa, stanowiąca swoiste tło naszego spotkania, powstał dzięki zaangażowaniu wielu osób, ze starannie wyselekcjonowanych materiałów, pochodzących ze zbiorów naszej biblioteki, jak i osobistych pamiątek i unikalnych fotografii, udostępnionych przez Rodzinę Władysława Strumskiego.

Po zakończeniu projekcji rozpoczęła się część właściwa konferencji. Dzięki następujących po sobie wykładach historyków, publiczność stopniowo poznawała coraz dokładniej Patrona Roku 2022, który w swym etosie poświęcenia dla Ojczyzny, z oddaniem łączył walkę o wolność ukochanego kraju, filantropię, literaturę i publicystykę. Kolejni prelegenci pomagali audytorium poznać głównego bohatera ze wszystkich perspektyw, wpisując charyzmatyczną działalność Strumskiego w kontekst historyczny. Jako pierwszy wystąpił Pan Maciej Małozięć, Zastępca Burmistrza Dębicy, historyk z wykształcenia i pasji, prezentując nam wykład pt. „Żołnierz pisarz, społecznik” – Władysław Strumski. Prof. dr hab. Grzegorz Ostasz, prorektor Politechniki Rzeszowskiej, opowiedział słuchaczom o działalności dywersyjnej AK na Rzeszowszczyźnie z kolei Pani dr Zofia Brzuchowska z UR podjęła w swym wykładzie temat wciąż  rzadko poruszany, a niezwykle cenny i zarazem dający nam nieco inny klucz do odczytania pism Strumskiego. Cykl wykładów domknęło wystąpienie Pana Pana dr hab. Tomasza Balbusa, Naczelnika OBUiAD IPN we Wrocławiu, prezentującego temat  konspiracji AK i WiNw Dębicy i Wrocławiu.

Po wystąpieniach prelegentów, Dyrektor MiPBP w Dębicy Dyrektor MiPBP w Dębicy, Pani Monika Rojek-Kałek, podsumowała konkursy. MiPBP w Dębicy wykorzystała tę formę upamiętnienia wybitnego dębiczanina, ogłaszając konkursy, łączące popularyzację wiedzy z promowaniem czytelnictwa. Ogłosiliśmy konkursy na okładkę książki autora kilkunastu powieści oraz na recenzję jego książki. W pierwszym z nich zwyciężyła Amelia Pycia ze Szkoły Podstawowej nr 11, drugie miejsce należało do Hanny Bukowskiej Weldon School, a trzecie do Oliwii Łączak ze Szkoły Podstawoej nr 3. Wobec wysokiego poziomu prac postanowiliśmy przyznać pięć wyróżnień. Autorami nagrodzonych prac byli: Malwina Kufel z SP nr 3, Wiktoria Marucha z SP nr 9, Zofia Zapotocznej z SP nr 11, Klaudia Pieprzak z SP nr 5 oraz Maciej Szalwa z SP nr 5. W konkursie na recenzję na szczególne wyróżnienie za dojrzałość stylu oraz szczerość zasłużyła Alicja Daczkowska z I LO w Dębicy. Laureaci przyjmowali nagrody z rąk wnuczek Władysława Strumskiego, Pań: Małgorzaty Rycak, Agnieszki Ezenta oraz Jadwigi Zubik-Strumskiej i Zastępcy Bumristrza Debicy, Pana Macieja Małozięcia. 

Konferencja popularno-naukowa, zorganizowana przez MiPBP w Dębicy oraz Miasto Dębica stanowiło kolejne z szeregu działań, mających na celu popularyzację wiedzy o Władysławie Strumskim, realizowanych dzięki ogólnopolskiemu programowi grantowemu Patriotyzm Jutra, którego Publiczna w Dębicy jest beneficjentem. Operatorem programu realizowanego ze środków Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego jest Muzeum Historii Polski.

Chcielibyśmy serdecznie podziękować wszystkim, mającym wkład w przygotowania do konferencji za zaangażowanie, poświęcony czas oraz uwagę. Dziękujemy Muzeum Historii Polski, Światowemu Związkowi Żołnierzy Armii Krajowej – Środowisku 5. Pułku Strzelców Konnych w Dębicy. Szczególne wyrazy wdzięczności kierujemy do Pani Małgorzaty Rycak, wnuczki Władysława Strumskiego, za udostępnienie cennych, osobistych pamiątek, fotografii oraz dokumentów. Dziękujemy Panu Maciejowi Małozięciowi, Wiceburmistrzowi Miasta Dębica za głębokie zaangażowanie oraz cenne wsparcie merytoryczne na każdym etapie przygotowań. Dziękujemy za możliwość dzielenia się chlubnym dziedzictwem naszej Małej Ojczyzny.

Projekt dofinansowany jest ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie
w ramach programu „Patriotyzm Jutra”.

MATERIAŁY Z SESJI POPULARNONAUKOWEJ – 24.10.2022