Konferencja dla młodzieży i spotkanie ze świadkiem historii

Młodzież szkół podstawowych i ponadpodstawowych weźmie udział w konferencji pn. „Ostatni Żołnierze Polski Podziemnej” poświęconej podziemiu niepodległościowemu w Polsce po 1944 roku. Uczniowie będą mieli okazję wysłuchać świadectwa Franciszka Batory, brata zamordowanego przez komunistów Józefa Batorego „Argusa”.

Spotkanie odbędzie się  w najbliższą środę (16 marca) w Domu Kultury Mors o godz. 11:00. W programie zaplanowano świadectwo Franciszka Batory, brata zamordowanego 1 marca 1951 roku Józefa Batorego. Będzie on mówił m.in. o  rozprawie sądowej IV Zarządu Głównego Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”, której był świadkiem. Prelekcje pt. „Żołnierze Wykleci. Podziemie niepodległościowe 1944-1963” wygłosi Maciej Rędziniak, OBEN IPN w Rzeszowie.

Konferencji towarzyszyć będą wystawy Instytutu Pamięci Narodowej: Żołnierze Wyklęci. Podziemie niepodległościowe 1944-1963 oraz Łukasz Ciepliński.

Organizatorami wydarzenia są Miasto Dębica, Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej w Dębicy, Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie, Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna oraz Miejski Ośrodek Kultury w Dębicy.