Jednogłośnie! – Narodowe Czytanie 2021

Serca wszystkich polskich bibliotek właśnie teraz, pięknym wrześniem, tętnią wspólnym rytmem lotnych i zabawnych, przesyconych gorzką w swej prawdzie ironią fraz tragifarsy Gabrieli Zapolskiej. Wszechobecni stali się członkowie rodziny Dulskich, nad którą rządy żelaznej, acz urękawicznionej ręki dzierży niepodzielnie Pani Aniela, osoba stateczna, o nieposzlakowanej opinii. Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Dębicy wraz ze Starostą Powiatu Dębickiego oraz Burmistrzem Miasta Dębica dołącza do tego szczególnego i zaszczytnego unisono, by pod honorowym patronatem Pary Prezydenckiej podać szlifowi reinterpretacji klejnot polskiej literatury. 23 września 2021 r., o godzinie 17.00 w naszej bibliotece wspólnie będziemy celebrować jubileuszową edycję Narodowego Czytania. Będzie dla nas wielką przyjemnością gościć wszystkich zainteresowanych, by wspólnie opatrzyć ponadczasowy dramat symboliczną sygnaturą spotkania oraz jak najbardziej rzeczywistą pamiątkową pieczęcią. A wszystko za sprawą szeregu nieoczekiwanych atrakcji, które przygotowaliśmy…

Uroczystość zainaugurujemy wspólną lekturą „Moralności pani Dulskiej” – przemieszaniem namiastki teatralnego spektaklu ze spontaniczną improwizacją. W zadziwiającym odwróceniu ról: w końcu to całość uwagi, niczym w świetle ramp, nakierowana zostanie na utwór sceniczny, dramat wybrzmi donośnie i wyjątkowo sugestywnie dzięki grupie teatralnej „TALIA” z II Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Twardowskiego w Dębicy, zaproszonym Gościom oraz Czytelnikom. Razem, raz jeszcze, momentami roześmiani, momentami zdegustowani, prześledzimy perypetie bohaterów, przyjrzymy się bezlitośnie w swej dokładności sportretowanym pełnokrwistym postaciom, które bezsprzecznie przeistoczą się w zwierciadła przywar i małostek, a może także staną się równocześnie mądrymi nauczycielami?

Niejako syntezując sztuki, prześlizgniemy zwinnie się do świata muzyki, dzięki trojgu utalentowanych, pracowitych i obdarzonych niezrównaną wrażliwością osobom – członkom tria smyczkowego Bohema. Muzycy uraczą nas melomańską ucztą, pełną niedomówień, bezbłędnie wpisaną w kontekst, a uzewnętrzniającą wszystko, do czego wyartykułowania zabrakło nam słów. Z kolei wystawa z okazji jubileuszowej edycji Narodowego Czytania odzwierciedli całą dekadę spotkań przy szeleście stronic kolejnych epokowych arcydzieł, kształtujących nas jako naród, jako czytelników i twórców. Goście będą mogli poznać lub przypomnieć sobie niegdysiejsze twory literackiego geniuszu poddawane niejako reedycji w nowych, często wręcz oswajających je odczytaniach, wobec których stawały się czymś więcej niż ikoniczną epopeją narodową czy powieściami „ku pokrzepieniu serc”, niekiedy płoszącymi młodych odbiorców swym monumentalizmem, a teraz – zbliżających.

Istotnym punktem 10. Edycji Narodowego Czytania w naszej Bibliotece będzie również ogłoszenie zwycięzców w konkursach towarzyszących wydarzeniu. Oczywiście, obydwa wywodzą się wprost z „Moralności pani Dulskiej” i to dramat jest odskocznią, od której odbijają się do kreatywnego lotu uczestnicy. Spostrzegawczy analitycy ludzkich zachowań odsłonią przed nami współczesną obłudę, skrywaną pod płaszczykiem mniej lub bardziej umiejętnie kamuflowanej skromności i mieszczańskiej pruderii w wymagającej formie memu internetowego. Z kolei w głąb epoki zawiodą nas ręcznie stworzone kapelusze, którymi Aniela Dulska manifestuje swą filisterską uczciwość i niewymuszoną wytworność, a także podkreśla skromność matki trojga dzieci. Wszyscy laureaci zostaną sowicie wynagrodzeni za swój wysiłek, uzmysławiający nam, że klasyka nigdy nie pokrywa się patyna kostyczności i nieprzystępności, a wyrażone w niej idee pozostają wiecznie żywymi.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych – pasjonatów książek, miłośników klasyki i tych lekka nią przestraszonych, adeptów literatury i sceptyków. Wrześniem biblioteki zdają się być złączonymi w podniosłości wspólnej lektury w jeden krwiobieg, wypełniony szlachetnymi intencjami, do jakich niewątpliwie należy rozbudzanie pasji czytelniczych i odświeżanie kanonicznych dzieł. Jesteśmy dumni, mogąc wziąć udział w kolejnym wspólnym spotkaniu ponad dziełami, tworzącymi kwintesencję naszej kultury.