IX edycja Wojewódzkiego Turnieju Poezji i Prozy „ZAWSZE WIERNI”. Eliminacje w Powiecie Dębickim.

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Dębicy zaprasza uczniów klas 7-8 szkół podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych do wzięcia udziału w Wojewódzkim Turnieju Poezji i Prozy „ZAWSZE WIERNI”. Zgłoszenia uczestników przyjmowane będą do 5 marca 2024 r.  Tegorocznym eliminacjom patronuje Ludwik Kubik „Lucjan”. Konkurs niezmiennie stanowi hołd dla wszystkich wiernych ideom wolności, honoru, życia zgodnego z najwyższymi wartościami i umiłowania Ojczyzny. Jest motywacją do rozbudzania zainteresowań historią najnowszą i jej bohaterami, kształtowania poczucia tożsamości narodowej. Wpisuje się także w budowanie pamięci o żołnierzach niezłomnych. Jest także dla młodych ludzi okazją do konfrontowania umiejętności i prezentowania artystycznych talentów.

Szczegółowych informacji na temat eliminacji powiatowych konkursu dla powiatu dębickiego udziela:

Agnieszka Czerniecka, 

e-mail:  czytelnia@mbpdebica.eu, tel.  14 68 33 504 wew.11.

Etap powiatowy dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych Powiatu Dębickiego odbędzie się w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Dębicy w dniu 13 marca 2024 r., o godz. 10.00.

Uczestników obowiązuje prezentacja, tj. pamięciowe opanowanie i wyrecytowanie na żywo przed jury oraz publicznością jednego utworu (wiersza lub fragmentu prozy). Czas recytacji do 5 min. Poszukiwania repertuarowe powinny uwzględniać teksty polskich twórców powstające po 1939 r., aż do czasów współczesnych, takie, które realizują motyw „zawsze wierni” oraz rozwijają rozumienie pojęć: żołnierz niezłomny, bohater, ojczyzna, patriotyzm, honor, wierność wartościom, niepodległość, wolność. Na każdym etapie ten sam utwór.

Konkurs został objęty patronatem honorowym:

Marszałka Województwa Podkarpackiego, Starosty Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego, Oddziału IPN w Rzeszowie, Regionu Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność” i Podkarpackiego Kuratora Oświaty. Konkurs uzyskał zgodę na posługiwanie się logo „Niepodległa”.

Turniej „ZAWSZE WIERNI” patronatem objęły także media:

TVP3 Rzeszów, Telewizja Sędziszów Małopolski, debica.tv, Polskie Radio Rzeszów, Radio „Via”, Nowiny i Nowiny24.

Szczegóły w załączonym regulaminie konkursu.

Zapraszamy wszystkich chętnych do artystycznych zmagań!

Regulamin