„Gdybym był prezesem/właścicielem przedsiębiorstwa działającego na zasadach społecznej odpowiedzialności biznesu – CRS…” – Konkurs literacki na opowiadanie dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych

Ignacy Łukasiewicz, człowiek niezliczonych talentów, nie tylko osiągnął szczyty innowacji, wytrwale eksperymentując i z godną podziwu determinacją dążąc do celu. Patron Roku 2022 r. zjednał sobie również, co zapewne o wiele trudniejsze, serca wielu ludzi dzięki swej opiekuńczości i niebywałym poczuciu odpowiedzialności za społeczność, czego wyrazem była szeroka działalność filantropijna. Jeżeli przyjrzymy się „szejkowi z Galicji” bliżej, zwracając uwagę na jego charakter, zauważymy, jak diametralnie różni się od wielu naukowców, zazdrośnie strzegących swojej wiedzy. Wręcz przeciwnie, pragnąc udogodnić życie innym, szczodrze się dzielił nią i jej owocami. Jego pionierstwo obejmuje przemysł naftowy oraz wynikającą z głębokiego poczucia moralności dbałość o robotników. Tym samym Ignacy Łukasiewicz realizuje to, co dziś nazywamy CSR – społeczną odpowiedzialnością biznesu. Chcielibyśmy dziś serdecznie zaprosić utalentowaną młodzież do konkursu literackiego pt. „Gdybym był prezesem/właścicielem przedsiębiorstwa działającego na zasadach społecznej odpowiedzialności biznesu – CRS…”, ożywianym tym aspektem aktywności Łukasiewicza, koncentrującym się na kształtowaniu i ulepszaniu najbliższej rzeczywistości poprzez prężny rozwój, jednak bez pomijania potrzeb drugiego człowieka.

Mało który przedsiębiorca odważy się na szczerość, objawiającą kierunek jego działalności – nastawionej na zysk. Rzeczywiście – bywają biznesy lukratywne, jednak, niestety, rentowne wyłącznie dla pracodawcy. Praktyki oparte na wyzysku i braku empatii wobec pracownika, choć potępiane, od zawsze rozgrywają się gdzieś w kuluarach. Ignacy Łukasiewicz nad własne korzyści przedkładał dobrobyt robotników, ich bezpieczeństwo i zdrowie. Co więcej, jego awangardowe działania i konsekwentnie budowane zaufanie znacznie wykraczało poza przemysł naftowy. Więź między nim a robotnikami przyczyniała się do ulepszania bytu mieszkańców miast, w których działał. Konkurs literacki, do którego serdecznie zapraszamy, ma na celu wydobycie aspektu działalności Łukasiewicza, realizującego model społecznej odpowiedzialności biznesu, przynoszącej niezliczone i obustronne korzyści. Uczestnicy mają za zadanie przedstawić w formie opowiadania własną wizję przedsiębiorstwa, budującego lepszą przyszłość dla pracowników, lokalnej społeczności oraz lokalnych władz. Jak wyglądałyby i w czym przejawiały praktyki, wiodące do kreowania środowiska zaangażowanego i wierzącego w słuszność podejmowanych decyzji? Jak w tych przedsiębiorstwach wdrażana i prowadzona będzie polityka kadrowa, przyjazna dla pracownika, a jednocześnie zapewniająca wysoką jakość oferowanych dóbr, ze zwróceniem uwagi na dobro planety?

Konkurs kierujemy do uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych, natomiast prace ocenimy w dwóch kategoriach wiekowych: 

I kategoria – uczniowie klas VII-VIII szkoły podstawowej

II kategoria – uczniowie klas szkół ponadpodstawowych

Na prace czekamy do 18 listopada 2022 r.

Gorąco zachęcamy wspólnych poszukiwań „Wynalazków zmieniających świat”.

Patronat honorowy nad konkursem objął Marszałek Województwa Podkarpackiego.

Konkurs realizowany jest w ramach zadania „Oleum petroleum – Świet(l)na  przyszłość za sprawą Ignacego Łukasiewicza” z Fundacji PGNiG S.A. im. Ignacego Łukasiewicza w ramach PROGRAMU GRANTOWEGO „ROZGRZEWAMY POLSKIE SERCA”.    

Szczegółowe informacje oraz regulamin konkursu wraz z niezbędnymi oświadczeniami znajdziecie TUTAJ