Finał VIII edycji WOJEWÓDZKIEGO TURNIEJU POEZJI I PROZY „ZAWSZE WIERNI”

W środę, 15 marca 2023 r. w Powiatowym Centrum Edukacji Kulturalnej w Ropczycach odbył się finał WTPiP „ZAWSZE WIERNI”, w którym zmagali się recytatorzy reprezentujący pięć aktywnych w konkursie powiatów województwa podkarpackiego. Spotkanie rozpoczęła piosenka „Miejcie nadzieję” (sł. A. Asnyk, muz. Z. Preisner) w wykonaniu Amelii Jopek z Liceum Ogólnokształcącego im. ks. Piotra Skargi w Sędziszowie Młp., a przybyłych na spotkanie gości powitała dyrektor PCEK Agnieszka Ochał. Następnie koordynator konkursu, Elżbieta Orzech (PCEK), zaprezentowała honorowych i medialnych patronów konkursu, instytucje wspierające VIII edycję turnieju rzeczowo i organizacyjnie, organizatorów eliminacji powiatowych itp. oraz przedstawiła jury, w którym pracowały: Bogumiła Stec-Świderska (Prezes Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców O. w Sędziszowie Młp., profesor oświaty), Katarzyna Hudzicka-Chochorowska (referent Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Rzeszowie), Dorota Szymborska (Wicedyrektor ds. pedagogicznych Zespołu Szkół Samochodowych w Rzeszowie) i Marta Bonarek-Socha (doradca metodyczny i nauczycielka w I Liceum Ogólnokształcącym w Dębicy).

W pierwszej części przesłuchań konkursowych zmierzyło się trzynaścioro uczniów ze szkół podstawowych. W kategorii szkoła ponadpodstawowa w finale wystąpiło dziewiętnaścioro uczestników.  W sumie w finale wystąpiło trzydzieścioro dwoje młodych recytatorów spośród stu czternastu uczestników całego konkursu. Każdy z finalistów, oprócz dyplomu, otrzymał sympatyczny upominek. W czasie gdy obradowało jury, uczestnicy, opiekunowie i goście mieli okazję poznać dostępne w PCEK wystawy historyczne i ekspozycję plastyczną. Zanim nastąpiło ogłoszenie wyników konkursu, organizatorzy, na ręce obecnych przedstawicieli, złożyli podziękowania wszystkim instytucjom i osobom, które wsparły zorganizowanie WTPiP „ZAWSZE WIERNI”. Niespodzianką były kwitnące podziękowania dla organizatorów i krzepiące słowa od jednego z gości, p. Anny Dziadek Przewodniczącej Oddziału ZR „Solidarności” w Strzyżowie. W imieniu jury głos zabrała Marta Bonarek-Socha, która przede wszystkim podziękowała młodym adeptom sztuki recytatorskiej za dostarczone wzruszenia. Wreszcie nadszedł czas ogłoszenia wyników i wręczenia nagród.

WYNIKI KONKURSU

KATEGORIA  I  – SZKOŁA PODSTAWOWA

Laureatami konkursu, zajmując kolejne miejsca, zostali:

1. Martyna Rec – Miron Białoszewski „Pamiętnik z Powstania Warszawskiego”(fragm.) – SP Nr 1 we Frysztaku
2. Nikola GawlikPrzemysław Dakowicz „Wersyfikacja polska” – Szkoła Podstawowa nr 3  w Dębicy
3. Lena Pilut – Zbigniew Herbert  „Nike, która się waha”- SP Nr 1 we Frysztaku

WYRÓŻNIENIA:

 • Milena Mędrygał  – „Niech się pani pomodli”- Szkoła Podstawowa w Wiercanach
 • Milena Pitera – Zbigniew Herbert „Przesłanie Pana Cogito” – ZS w Lutczy
 • Nikola Smykla – Tadeusz Porayski „Służewiec” – Zespół Szkół w Chorzelowie

KATEGORIA  II  – SZKOŁA PONADPODSTAWOWA

Laureatami konkursu, zajmując kolejne miejsca, zostali:

1.  Bartosz Jajeśnica – Kompilacja tekstów: fr. Wspomnień ks. Mariana Prusaka „Egzekucja Inki i Zagończyka” i Barbary Lipińskiej–Postawy „Inka” – Liceum Ogólnokształcące w Strzyżowie
2. Piotr Kopacki – „Polscy bandyci” (autor nieznany) – Zespół Szkół Zawodowych im. Kard. St. Wyszyńskiego w Dynowie
3.  Milena Niedźwiedź – Zbigniew Kabata „Na alei leśnej żeśmy się spotkali… Armia Krajowa” – Zespół Szkół Technicznych w Strzyżowie

WYRÓŻNIENIA:

 • Julia Sikora  – Przemysław Dakowicz „Notesik nocnego stróża (2)” Miejski Ośrodek Kultury w Dębicy
 • Zofia Strzępek –  Kompilacja fr. wierszy „Wyklętemu” i Barbary Jęczowej „Zakatowani” – LO w Strzyżowie
 • Anna Hrycko – autor nieznany „Wyklęci” – LO im. KEN w Dynowie

Finał VIII edycji WTPiP „ZAWSZE WIERNI” patronatem honorowym objęli:

 • Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl,
 • Podkarpacki Kurator Oświaty Małgorzata Rauch,
 • Starosta Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego Witold Darłak,
 • Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Rzeszowie,
 • Region Rzeszowski NSZZ „Solidarność”.

  Organizatorzy składają wyrazy wdzięczności wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób wsparli organizację VIII edycji Wojewódzkiego Turnieju Poezji i Prozy „ZAWSZE WIERNI”, będącym hołdem dla wszystkich tych, którzy żyli, marzyli, pracowali, cierpieli i oddawali życie dla Niepodległej.

  Chwała bohaterom!