Dofinansowanie w ramach programu „Partnerstwo dla książki” na rok 2022

Drodzy Czytelnicy, jesteśmy dumni, mogąc się z Wami podzielić informacją, że MiPBP w Dębicy znalazła się w gronie beneficjentów programu „Partnerstwo dla książki” na rok 2022 r. Nasza biblioteka znalazła się na liście 226 wyróżnionych dofinansowaniem instytucji. To dla nas – mieszkańców ziem dębickich oraz bibliotekarzy – wyjątkowa szansa, by nadal aktywnie i zaangażowaniem współtworzyć przestrzeń spotkań, jaką stanowi biblioteka i stale wzmacniać jej pozycję, jako centrum kulturotwórczego. Do programu zgłosiło się 733 instytucji kultury, takich jak biblioteki i domy kultury. I choć o dofinansowanie starać się mogły również księgarnie, stowarzyszenia, fundacje, a nawet przedsiębiorstwa, to właśnie biblioteki zdominowały ranking wyróżnionych. A my jesteśmy jedną z nich! Wartość przyznanego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego  dofinansowania wynosi 18 000 PLN.

Program „Partnerstwo dla książki” za swój główny cel strategiczny zakłada poprawę dostępu do książki we wszystkich jej formatach. Podążając z duchem czasu i za potrzebami naszych Czytelników, odchodzimy więc od konserwatywnych rygorów i postrzegania książki wyłącznie jako papierowego woluminu. Naturalnie, nie przekreślamy swoich korzeni i nie wyrzekamy się dziedzictwa oraz specyficznej przyjemności, jaką daje obcowanie ze słowem pisanym w tym wymiarze. Wręcz przeciwnie: otwierając się na innowacje i szanse, wręczane przez nowe technologie, pragniemy zbliżyć się do Was, Czytelników i równocześnie udowodnić, iż splot literatury z innymi dziedzinami sztuki jest najzupełniej naturalny. Fabuła jest tym, co konstytuuje tak literaturę, jak choćby i gry planszowe. Narracja tkwi u podstaw naszych interakcji oraz tożsamości. Stąd też, planujemy moc zróżnicowanych działań animatorskich, opartych na wykorzystaniu dostępnych w bibliotece narzędzi i łącząc je harmonijnie z nowoczesnymi technologiami. Razem wcielimy się w rolę uczniów i odkrywców, wierząc, że planowane przez nas przedsięwzięcia pomogą przełamać rutynę i przeobrażą obecne postrzeganie biblioteki, ugruntowując jej pozycję jako ośrodka kulturotwórczego i aktywizującego naszą lokalną społeczność.

Drodzy Czytelnicy, bądźcie pewni, że na przestrzeni kolejnych kwartałów nie zabraknie nam wrażeń. Nie zdradzimy jeszcze, jakie atrakcje będą na Was czekać. Gwarantujemy, że pośród bogactwa przewidzianych wydarzeń, każdy, niezależnie od wieku oraz zainteresowań, znajdzie coś dla siebie. Przygotowaną przez nas ofertę dedykujemy dzieciom, młodzieży, dorosłym oraz seniorom, a intencją szerokiego wachlarza działań jest aktywizacja mieszkańców ziem dębickich i zachęta do wykorzystania wolnego czasu w sposób owocujący satysfakcją z pełni uczestnictwa w życiu kulturalnym miasta. Dziś zdradzimy jedynie, że wiosna i lato upłyną nam na zajęciach sensorycznych warsztatach i kreatywnych, stymulujących wyobraźnię oraz zmysły. Nie zapomnimy o miłośnikach gier planszowych oraz wędrowcach po świecie wirtualnym. Nie pominiemy dusz artystycznych ani pasjonatów historii. Zajęcia biblioterapeutyczne odwołają się do archetypicznej potęgi baśni i kompleksu wyrastających na tym gruncie skojarzeń, a samo pojęcie baśni i bajki rozwiniemy podczas spotkań autorskich z twórcami książek dla dzieci. Wraz z jesienną aurą nadciągną bardziej mroczne klimaty, wysnute z powieści detektywistycznych, thrillerów oraz kryminałów… A to wszystko zaledwie przedsmak planowanych przedsięwzięć. Dla realizacji naszych ambicji rozwijania czytelnictwa w cyklu działań animatorskich, nawiążemy jeszcze ściślejszą współpracę z miejskimi instytucjami kultury, placówkami oświatowymi i jednostkami samorządowymi Dębicy i Powiatu Dębickiego.

Drodzy Czytelnicy, już teraz serdecznie zapraszamy do udziału w każdej z planowanych inicjatyw. „Partnerstwo dla książki” to partnerstwo między nami – członkami lokalnej społeczności. Dlatego głęboko wierzymy, że poszczególne ogniwa projektu będą dla nas okazją do wielu niezapomnianych spotkań, która zarazem pozwolą nam na poznawanie i zgłębianie lokalnego dziedzictwa, budowanie go oraz świadome i satysfakcjonujące uczestnictwo w kulturze.