Dialog Bibliotek. Wizyta krośnieńskich Bibliotekarzy.

Chociaż zdawałoby się, że funkcjonowanie poszczególnych instytucji łudzi bliźniaczym podobieństwem, skoro ich praca i założenia opierają się na tym samym – nic bardziej mylnego. Wszystko zależy niezliczonych czynników, począwszy od zespołu, kompilacji rozmaitych osobowości, osoby zespołem tym kierującej aż do przestrzeni oraz nabywanego w niej w niej i stale pogłębianego doświadczenia, wypracowywania najskuteczniejszych metod pracy. Praca bibliotekarza jest o tyle szczególną, iż wymienione ogniwa ubogaca dodatkowo praca z Czytelnikami, o gustach i potrzebach przeróżnych, w zmiennych czasach, determinujących nieustanną naukę. Stąd też wyjątkowo doceniamy Projekty takie, jak ten, dzięki któremu Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Dębicy miała zaszczyt i przyjemność gościć grupę kolegów z Krosna oraz powiatu krośnieńskiego.

Intencją Projektu „Biblioteka Przyszłości = Kreatywni Bibliotekarze”, bo o nim mowa, jest udoskonalanie kompetencji pracowników bibliotek przy adaptacji do nowych warunków, wymuszanych pędem technologicznym i dostosowaniem do innowacji, ulepszających naszą codzienność, lecz zarazem wymuszających ciągłą edukację i nakierunkowanie na poznawanie nowych narzędzi. Co za tym idzie – bibliotekarz nie może się bać, ale uczyć i oswajać każde z nowych narzędzi. W ramach projektu działalność bibliotek staje się swoistym interdyscyplinarnym universum, opartym na wielokierunkowym działaniu poprzez najnowsze media, ale nie odżegnując się od tradycji. Jedną z form kształcenia bibliotekarzy stał się wyjazd studyjny 20-osobowej grupy pracowników Krośnieńskiej Biblioteki Publicznej oraz placówek z powiatu krośnieńskiego. Jesteśmy dumni i czujemy się wyróżnieni wyborem właśnie naszej biblioteki, jako miejsca, które wydało się godne uwagi poprzez prężną i zróżnicowaną działalność. Grupie, która do nas zawitała przewodziła Dyrektor KBP, Pani Bogusława Bęben, a pośród gości, zręcznie łączących w swej zawodowej codzienności profesjonalizm, nacechowany życzliwością oraz pasję była również Pani Monika Machowicz, której imponujące zaangażowanie i szeroko pojęta rola animatora społeczności lokalnej została doceniona tytułem Bibliotekarza Roku 2020.

Nasze spotkanie rozpoczęliśmy od multimedialnej prezentacji, przygotowanej przez Dyrektor Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej, Panią Monikę Rojek-Kałek. Czytelność, przejrzystość oraz lapidarność przedstawionych informacji podbudowała narracja Pani Dyrektor, przybliżającej Gościom historię naszej placówki, jej strukturę oraz  garść informacji statystycznych, dotyczących m. in. form korzystania z poszczególnych filii i księgozbioru. Nie mogło zabraknąć informacji na temat programu naszej biblioteki i jej energicznej działalności na gruncie kulturalno-edukacyjnym, a mówić można wiele i barwnie, ponieważ brak kreatywności i inwencji to ostatnie, na co moglibyśmy narzekać. Pani Dyrektor nakreśliła więc szerokie spektrum wydarzeń takich, jak Narodowe Czytanie, ferie i lato w bibliotece, kursy językowe i komputerowe dla seniorów, kiermasz książki czy bookcrossing, w którym książki nie mają zbyt wiele czasu, by przysiąść na Ławeczce. Mogliśmy się również poszczycić docenionym ostatnio Dyskusyjnym Klubem Książkowym, moderowanym przez naszą Kierownik Wypożyczalni dla Dorosłych, Panią Magdalenę Mozgowiec. Krośnieńscy bibliotekarze mieli okazję obserwować rozwój naszej biblioteki, intensyfikujący się tak na przestrzeni ostatnich lat (np. adaptacja nowego budynku czy udział w licznych projektach), jak i teraz. Jako gospodarze mogliśmy pochwalić się dotychczasowymi osiągnięciami: zrealizowanymi projektami oraz tymi, których skrystalizowana wizja już zaczyna nabierać realnego kształtu. Przed nami perspektywa przebudowy placu, łączącego bibliotekę i Galerię Sztuki MOK, więc być może następna wizyta stanie się pierwszorzędnym świadectwem naszej wytężonej pracy. Goście zwiedzili również naszą siedzibę, mogąc poznać poszczególne działy. Wszystkiemu zaś towarzyszyła gwarna i przyjazna wymiana wzajemnych doświadczeń, dzielenie się dotychczasowymi odkryciami czy metodami pracy.

Wdzięczni za odwiedziny i otrzymaną rzetelną, wspartą wieloletnim doświadczeniem, fachową, ale daleką od surowości wiedzę, pragniemy raz jeszcze serdecznie podziękować za inspirującą, zaszczepiającą poczucie wspólnot i napawającą dumą wizytę oraz zaproszenie do rewizyty, która niewątpliwie stanie się dla nas impulsem do wprowadzenia kolejnych ulepszeń. Wierzymy, iż zapoczątkowany wczoraj dialog przeistoczy się w zacieśnienie obustronnych więzi, a działalność naszych bibliotek stanie się tym bardziej reformacyjna i nieszablonowa, nakierunkowana na potrzeby Czytelników i podążanie z duchem czasu bez łamania tradycji.