Dębicka biblioteka z dotacją na zakup nowości wydawniczych

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Sportu zatwierdził podział dotacji dla bibliotek publicznych w 2021 r. Z tej informacji ucieszą się wszyscy miłośnicy książek. Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Dębicy udało się kolejny raz pozyskać fundusze na zakup nowości wydawniczych. Dębicka biblioteka pozyskała na realizację zadania 35000 zł. W ubiegłym roku na ten cel jednostka otrzymała 20 tys. złotych.

Dotacja zostanie przeznaczona na uzupełnienie księgozbioru oddziałów i filii. Czytelnicy będą mogli już wkrótce spodziewać najgorętszych tytułów tego roku na bibliotecznych półkach.

Uprawnionymi wnioskodawcami były biblioteki publiczne zorganizowane w formie instytucji kultury lub stanowiące część instytucji kultury. Ministerstwo podzieliło kwotę 26 milionów zł na zakup nowości wydawniczych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0., z czego biblioteki z województwa podkarpackiego otrzymały 1,46 miliona złotych.

Celem Wieloletniego Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025, jest wzmocnienie potencjału bibliotek w środowiskach lokalnych poprzez wzrost atrakcyjności i dostępności ich zbiorów. Podstawowym elementem przesądzającym o atrakcyjności zbiorów danej biblioteki jest wystarczająca liczba nowości wydawniczych, dostępnych w formatach uwzględniających zróżnicowane preferencje czytelnicze takie jak: publikacje tradycyjne, e-booki, audiobooki.

„Dofinansowano ze środków finansowych Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach realizacji
Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”