„Coolturalna przygoda z Funduszami Europejskimi”

Drodzy Czytelnicy, jesteśmy dumni, mogąc podzielić się z Wami wiadomością, że MiPBP w Dębicy realizuje cykl wydarzeń finansowany z Funduszy Europejskich. „Coolturalna przygoda z Funduszami Europejskimi” to starannie opracowany przez nas program, obejmujący różnorodne wydarzenia  : warsztaty, pikniki, kreatywne zajęcia oraz wycieczki w interesujące zakątki powiatu dębickiego. Głęboko wierzymy, że tym, co najbardziej łączy, jest wspólne doświadczanie nowych wrażeń, nauka poprzez zabawę oraz dzielenie się radością. Dlatego też walor integracyjny naszych polsko-ukraińskich spotkań przedkładamy ponad inne. Budowanie poczucia bezpieczeństwa oraz trwałej więzi między uczestnikami wszystkich wydarzeń wznosi się na tym samym fundamencie, co Unia Europejska – szacunku, tolerancji oraz solidarności, a więc ideom przyświecającym projektowi.

„Coolturalna przygoda z Funduszami Europejskimi” finansowana jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach instrumentu REACT-EU, czyli reakcji Unii Europejskiej na kryzys. Opracowując program serii wydarzeń, zogniskowaliśmy uwagę na kształtowaniu i pogłębianiu więzi między mieszkańcami miasta i powiatu oraz uchodźcami z Ukrainy, starając się, by nasze wspólne spotkania stanowiły okazję do nauki oraz wzajemnego zgłębiania dziedzictw – kulturowego i historycznego – obydwu Ojczyzn. Obustronna korzyścią będzie możliwość zanurzenia się w nieznanym dotychczas świecie, spojrzenia na naszych sąsiadów zza Wschodniej granicy z zupełnie innej perspektywy. Wielokierunkowe działania animacyjne o charakterze przede wszystkim edukacyjno-integracyjnym upowszechniać będą imponderabilia miłość, przyjaźń, godność ludzką oraz sprawiedliwość i bezpieczeństwo. Uwikłani w historię, staliśmy się świadkami deptania najwyższych wartości, a tkwiące w nas poczucie odpowiedzialności, zobowiązuje nas do chronienia ich i niewinnych ofiar konfliktu. Jednak nie musimy wobec bestialstw pozostawać biernymi.

Te same idee stanowią podwaliny powstania Unii Europejskiej, której reakcję oraz wsparcie, a także dobre praktyki samych Funduszy Europejskich promować będą poszczególne wydarzenia, składające się na „Coolturalną przygodę z Funduszami Europejskimi”. Doniosłość roli, jaką odgrywa Unia Europejska w budowaniu dla nas lepszych perspektyw również zasługuje na podkreślenie oraz upowszechnianie, czego dokonamy w formie przystępnej i rekreacyjnej.

Kultura ma wiele twarzy i warto poznać każde z jej oblicz. Z MiPBP kultura stanowi fascynujące pole do odkrywania. Jest COOL! A to, co w niej naprawdę cool, to możliwość wniknięcia w świat dotychczas zasłonięty, jakim często są dla nas kultury innych krajów. „Coolturalna przygoda z Funduszami Europejskimi” to bilet do sfery wzajemnie przenikających się i oddziałujących na siebie kultur – polskiej oraz ukraińskiej – połączonych intencją szlachetnej pomocy, altruizmu tolerancji oraz akceptacji pomimo wszelkich różnic, których wbrew pozorom może okazać się mniej niż podobieństw.