Całym sercem z Ojczyzną. Z Przystani Świętego Mikołaja na Festiwal Piosenki i Pieśni Patriotycznej

W Przystani Świętego Mikołaja wiemy, jak esencjonalna jest scheda, której nie przekreśli przekroczenie granic – niesiona w sercu i kultywowana wdzięczność wobec bojowników o wolność Ukrainy: dziadków, ojców i braci, ale także babcie, matki i siostry naszych Przyjaciół zza wschodniej granicy. Żadne z nich nie waha się stawiać czoła bezwzględnemu wrogowi. Znamy odwagę naszych Przyjaciół z Ukrainy i jesteśmy pełni podziwu wobec imponującej gotowości do poświęcenia w imię jej niezawisłości. Niejednokrotnie mogliśmy zachwycać się oddaniem naszych Podopiecznych swej Ojczyźnie. Tym razem Dziewczęta z naszej bibliotecznej Przystani Świętego Mikołaja dały wyraz swego głębokiego patriotyzmu podczas V Festiwalu  Festiwal Piosenki i Pieśni Patriotycznej „Polski my naród….” , który odbył się 14 kwietnia 2023 r. w Centrum Kultury i Bibliotek Gminy Dębica w Pustkowie-Osiedlu. Polska i Ukraina, połączone krwawą historią, doświadczeniem wykorzenienia oraz zmuszone do walki o wolność, doskonale znają cenę niezawisłości i przywileju życia w kraju niepodlegającym najeźdźcy. Bezpośrednie starcie z agresorem na polu bitwy to zaledwie jedna z form walki. Głębokie umiłowanie Ojczyzny znajduje wyraz w sztuce, przy czym tą jej gałęzią, która wywiera szczególny wpływ na odbiorcę jest muzyka. Pieśni i piosenki, zrodzone z żarliwej miłości do Ojczyzny jednoczą, porywając do chóralnego wyrażenia tęsknoty sprzeciwu. Jesteśmy dumni, widząc, że bezgraniczna miłość Dziewczynek do Ukrainy oraz ich śpiew zostały docenione przez jurorów.

Możliwość zobaczenia na scenie Dziewcząt, całą swą energię przemieniających na śpiew, było doświadczeniem niebywale pięknym, a sama inicjatywa Festiwalu – szlachetna i otwierająca na doświadczenie. Sofiia, Alinka, Masza oraz Nastiia ani na moment nie opuszczają swojej Ojczyzny, będąc z nią całymi sercami. Talent i całkowite zaangażowanie Dzieci w wyzwanie, jakim jest śpiew przed publicznością został doceniony i nagrodzony przez komisję oceniającą. Z dumą dzielimy się werdyktem jurorów, jednocześnie gratulując Uczestniczkom oraz ich Rodzicom i Opiekunom za dbałość o wychowanie w pełni świadomych patriotów.

Pośród Dzieci z Ukrainy, wykonującym pieśni w swym ojczystym języku, pierwszą nagrodę przyznano Anastasii Karbovnychej, przygotowanej przez Panią Wiolettę Słyś, dziewczynka od początku związana jest z naszą Przystanią. Z kolei zespół wokalny, złożony z trzech Dziewczynek: Sofii Berdnyk, Aliny Myroniuk, Marii Shtym, przygotowany pod kierunkiem Pani Agaty Buch z MiPBP w Dębicy został uhonorowany wyróżnieniem.

Dojrzały patriotyzm polega na połączeniu umiłowania swojego kraju, kultywowania wartości, jakie wpaja się nam od najmłodszych lat, bezustannego uczenia się historii i świadomości, iż jesteśmy jego budowniczymi wraz z szacunkiem dla innych narodów. Wydarzenia takie, jak V Festiwal Piosenki i Pieśni Patriotycznej, zorganizowany przy współudziale Zespołu Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Pustkowie-Osiedlu, Starostwa Powiatowego w Dębicy oraz Centrum Kultury i Bibliotek  Gminy Dębica w Pustkowie-Osiedlu stanowią poruszające świadectwo tego, jak istotne jest wychowanie w duchu patriotycznym i jednocześnie, iż nie jest niemożliwym jednoczesne uczenie się kultury tak nam bliskiej, jaką jest dziedzictwo Ukrainy. Do udziału w V edycji Festiwalu zaproszono również dzieci i młodzież z Ukrainy, dzięki czemu młode generacje – z Polski i Ukrainy – mogą zobaczyć, jak wiele je łączy.

Miłość do Ojczyzny, a także walka o jej wolność może przybierać różne formy. Przystępowanie do walki z pieśnią na ustach, wypełnianie żołnierskich lub powstańczych godzin piosenkami czy po prostu dodawanie sobie odwagi i sił do walki w ten sposób znane są i kultywowane niezależnie od pochodzenia. Motywy tyrtejskie lub ujęcie w formę piosenki tęsknoty za ukochaną albo pocieszenia opuszczanej mateczki, też często będącej upostaciowaniem Ojczyzny, nie zna granic, znosi je i jednocześnie pokazuje, jak cenna i ważna jest wymiana doświadczeń.

Przepełnia nas niezmierzona wdzięczność oraz duma z tego, że mogąc budować Przystań Świętego Mikołaja, mamy przywilej podziwiania tego, jak dziecięce talenty rozkwitają, a Dzieci dzielą się bogactwem swojej kultury. Dziękujemy serdecznie Fundacji Świętego Mikołaja za stałe budowanie pomostu między Ojczyznami.

Projekt współfinansowany przez Fundację Świętego Mikołaja w ramach programu
Przystań św. Mikołaja
.