Budujemy językowy most! Wakacje z językiem polskim w Przystani Świętego Mikołaja

Nie zawsze bariera językowa stanowi największą z przeszkód w porozumieniu między ludźmi, jednak kompetencje językowe znacznie wpływają na poczucie pewności siebie i lekkość budowania relacji. Dziś w Przystani Świętego Mikołaja w MiPBP w Dębicy, na spotkaniu organizacyjnym, oficjalnie otwierającym pracowite wakacje z językiem polskim, ustalaliśmy szczegóły dotyczące kolejnych lekcji. Te odbywać się będą przez całe wakacje, we wtorki i czwartki. Podczas kreatywnych, utrzymanych w konwencji zabaw zajęć, 37 Uczniów z Ukrainy opanowywać będzie podstawy naszego ojczystego języka. Dwie grupy zajęciowe prowadzić będzie Pani Paulina Barnaś, której celem jest przygotowanie Dzieci i Młodzieży do swobodnego odnajdywania się w polskiej codzienności. Wspólna nauka języka polskiego jest możliwa dzięki wsparciu Fundacji Świętego Mikołaja, pomagającej nam w budowaniu mostu, łączącego nasze dwie kultury: polską  i ukraińską. Pierwsza lekcja już w czwartek!

Przed nami całe lato spotkań, podczas których przenikać się będą dwie perspektywy. Na wspólnym oddziaływaniu i wzajemnej nauce siebie opierają bowiem się relacje z osobami z innych kręgów kulturowych. Nauka języka nie ogranicza się jedynie do zagadnień semantycznych czy fleksyjnych, lecz sięga dużo głębiej. Lekcje w Przystani Świętego Mikołaja będą znakomitą okazją do wymiany ciekawostek, żartów oraz przełamywania stereotypów o naszych ojczyznach. Pani Paulina pogodnie zapowiada, że lekcje z nią służyć mają przede wszystkim budowaniu pewności siebie podczas codziennych czynności – zakupów, podróży, łatwiejszej aklimatyzacji w szkołach. Demotywujący perfekcjonizm zamieniamy więc na skuteczność porozumiewania się, które z pewnością zyska czynnik terapii emocjonalnej, jako zachęcająca do budowania nowych, trwałych relacji i uproszczenia orientacji w nowym środowisku. Pierwsze kroki są trudne, lecz z pewnością pomoże nam gotowość Uczniów do przyjęcia wiedzy i praktycznego jej wykorzystania. Uczyć będziemy się wedle zagadnień tematycznych: od powitań przejdziemy do liczebników, kolorów aż do przyborów szkolnych, przez inne elementarne działy.

Zależy nam na tym, by Przystań Świętego Mikołaja w MiPBP w Dębicy była przyjazną przestrzenią, w której przychylnych warunkach powraca utracone poczucie bezpieczeństwa głównie dzięki pomocy w odnajdywaniu się w nowej rzeczywistości. Wbrew pozorom, fonetyczne i leksykalne podobieństwo naszych języków nie decyduje o płynnym przejściu z ukraińskiego na polski. Różnice wynikają nie tylko z odmiennych alfabetów – ukraiński jako odmiana grażdanki dla wielu z nas pozostaje nieczytelny –  ale z niezliczonych niuansów. Różnice obejmują warstwy: leksykalna, fonologiczną i gramatyczną… Ten, kto uczy się języka obcego wie, że to proces trwający przez całe życie. Jednak nauka języka obcego to nie tylko rozwój intelektualny, lecz przede wszystkim nieocenione wsparcie emocjonalne, służące socjalizacji i zachęcające do poznawania nowego środowiska.

Nasze pierwsze zajęcia już pojutrze. Głęboko wierzymy, że każda z lekcji będzie cenną dla naszych Uczniów, ośmielając ich do swobodnego funkcjonowania w egzotycznej przecież dla nich codzienności – dla nas oczywistej, dla nich nowej. Mamy nadzieję, że z każdą lekcją wzrastać będzie pewność siebie Uczniów i poczucie, że mimo wszystko nie pozostają osamotnieni, wspólnie z nami wkraczając na kolejne przęsła solidnego mostu, jakim jest sforsowana bariera językowa. Dziękujemy gorąco Przyjaciółce naszej bibliotecznej przystani, Pani Anastasii Tarasovej za nieustającą pomoc oraz gotowość do wspierania nas swoimi umiejętnościami. Szczególne podziękowania kierujemy do Pani Pauliny Barnaś, dzięki której otwarciu oraz gotowości do współpracy i szlachetnemu sercu, Dzieci i Młodzież z Ukrainy mogą przyswajać podstawy naszego języka pod okiem osoby życzliwej, doświadczonej i wszechstronnej. Jesteśmy wdzięczni Fundacji Świętego Mikołaja za pomoc w ucieleśnianiu wszystkich szlachetnych inicjatyw. 

Projekt współfinansowany przez Fundację Świętego Mikołaja w ramach programu Przystań św. Mikołaja.