Bibliografia Władysława Strumskiego – Patrona roku 2022

W 100. rocznicę urodzin Władysława Strumskiego ps. „Brutus”,  wybitnej postaci, której wpływ na współczesny kształt Dębicy i ziem dębickiej jest niepodważalny, Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Dębicy zrealizowała  szereg przedsięwzięć w ramach programu Patriotyzm Jutra. Kolejną z wielu interdyscyplinarnych inicjatyw, popularyzującą wiedzę o Władysławie Strumskim jest opracowana przez bibliotekę bibliografia, mająca na celu pielęgnację pamięci o dokonaniach „Brutusa”, a skierowana do wszystkich pokoleń. Wierzymy, że przygotowana przez publikacja online ochroni chlubne imię oraz spuściznę bohatera naszej społeczności, rozbudzając zarazem fascynację lokalną historią oraz ugruntowując dumę z przebogatej biografii naszego miasta, na którą składają się działania osób tak wyjątkowych, jak Władysław Strumski.

Bibliografia powstała z wyselekcjonowanych materiałów, pochodzących z różnych źródeł – w tym materiałów przechowywanych w Czytelni i Dziale Zbiorów Regionalnych naszej Biblioteki. Prócz tego składają się na nią unikatowe fotografie, pamiątki rodzinne oraz dokumenty.

Patriotyzm Jutra to ogólnopolski program grantowy, którego Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Dębicy jest beneficjentem. Operatorem programu realizowanego ze środków Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego jest Muzeum Historii Polski.

Projekt dofinansowany jest ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie
w ramach programu „Patriotyzm Jutra”.

Licencja Creative Commons
Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.