Bezpieczny port dla emocji – zajęcia z psychologiem w Przystani Świętego Mikołaja w MiPBP w Dębicy

Emocje są bardzo podobne do kolorów. Mienią się wieloma odcieniami, migoczą i wciąż zmieniają, wobec czego niektóre bardzo trudno nazwać i właściwie w oczach każdego wyglądają nieco inaczej. Jednak od kolorów emocje różni to, że definiując je, musimy bardzo mocno wsłuchać się w siebie, dać sobie i innym przestrzeń, by wybrzmiały. Jeżeli są piękne, jak szczęście i poczucie bezpieczeństwa – cudownie! Dzielmy się tym! Jednak, gdy mają niższą tonację, jak strach, niepewność czy zazdrość – także pozwólmy im rozkwitnąć. W Przystani Świętego Mikołaja nie dzielimy emocji na lepsze i gorsze, żadnej z nich nie zaprzeczamy, żadnej nie wyciszamy – przyjmujemy je, uczymy się je rozpoznawać. Pomaga nam w tym Pani Weronika, psycholog wspomagająca rozwój i edukację emocjonalną naszych Przyjaciół z Ukrainy w cyklu zajęć. Pierwsze z serii spotkań odbyło się 11 maja i 16 maja, a kolejne już przed nami. Podczas pełnych absorbujących gier i zbaw zajęć z Panią Weroniką, Dzieci uczą się nazywać swoje emocje, akceptować je oraz uważnie słuchać siebie i innych. W naszej bibliotecznej Przystani Świętego Mikołaja na pierwszym miejscu stawiamy pełną łagodności wyrozumiałość wobec samych siebie, dlatego tak bardzo cenimy spotkania z Panią Psycholog, uczącą, że nie ma złych i dobrych emocji, wszystkie są tak samo ważne i wszystkie bez wyjątku znajdą bezpieczny port w naszej Przystani. 

Dziękujemy radośnie Fundacji Świętego Mikołaja za możliwość rozwijania u naszych Przyjaciół inteligencji emocjonalnej, budowania więzi opartej na empatii oraz trudnej nauki przyzwalania sobie na emocje, dotychczas często tłumione. Szczególne wyrazy wdzięczności składamy Pani Weronice, za przyjęcie zaproszenia do naszej bibliotecznej Przystani Świętego Mikołaja i roztoczenie opieki nad emocjami Dzieci z Ukrainy.

Projekt współfinansowany przez Fundację Świętego Mikołaja w ramach programu Przystań św. Mikołaja.