Bezcenne krople – Dzień Wody z Przedszkolem Miejskim nr 12

Corocznie, 22 marca obchodzimy święto fundamentalne dla przyszłości naszej planety. Dokładnie 30 lat temu Zgromadzenie Ogólne ONZ ustanowiło Światowy Dzień Wody, by uzmysłowić mieszkańcom Ziemi, jak cenną substancją jest życiodajny żywioł. Woda zajmuje 71% powierzchni  „błękitnej planety”. To niemal tyle, z ilu składają się ciała nas samych. Zasoby wody pitnej to jednak zaledwie 1%. Kropla w morzu… Jednym z największych globalnych wyzwań jest zapewnienie każdemu człowiekowi dostępu do wody. Podczas spotkania z Dziećmi z Przedszkola Miejskiego nr 12 uczyliśmy się, że codzienne działania niosą znaczące konsekwencje dla planety i wszystkich jej mieszkańców. Uczyliśmy się ekoempatii i współodpowiedzialności za bezcenny skarb, jaki stanowią zasoby wodne, ale również czułej i wyrozumiałej troski o siebie nawzajem.

Bywa, że często coś doceniamy dopiero w momencie utraty. Tak jest i z wodą – przywykliśmy do wygody, jaką zapewnia kran z bieżącą wodą i niejednokrotnie dopiero awaria skłania nas do refleksji nad tym, jak cenną jest ożywcza ciecz. Podczas spotkania, Kierownik Bibliolandii. Strefy Dzieci, Pani Joanna Jezuit, zaprosiła dzieci na baśniowy spektakl, możliwy do odczytania na dwóch płaszczyznach. Jako ilustrację myśli przewodniej spotkania z Przedszkolakami, Prowadząca wybrała opowieść pt. „Dwa ptaszki”, przedstawioną dzięki drewnianemu teatrzykowi kamishibai. Barwne karty narracyjne odsłaniały kolejne sceny historii dwóch ptaszków, uzmysławiając, jak ważne są dla nas takie wartości, jak: porozumienie, otwartość na pomoc potrzebującym i odwaga do okazywania współczucia. Wspólnymi siłami można opracować strategię, gwarantującą powodzenie. Historię można zatem odczytywać jako baśń o drodze ku wspólnemu celowi. Może jednak równie dobrze stanowić paraboliczną opowieść o wodzie i jej życiodajnej, tonizującej potędze oraz o niestety ciągle wyczerpujących się zasobach.

Baśń o dwóch ptaszkach stanowiła pretekst do ożywionej dyskusji nad naszą rolą w trosce o planetę. Brak dostępu do wody pitnej to problem stale aktualny i otwarty; dotyka ponad miliarda ludzi na całym świecie. Impulsem do rozmowy były kolorowanki, przedstawiające Ziemię. Dzieci, kolorując, z przejęciem rozprawiały na temat rażącej dysproporcji pomiędzy wodą, tworzącą naszą planetę, a ilością wody pitnej. Wydaje się to niewyobrażalne, lecz stanowi niezakwestionowany gorzki fakt. Wciąż ponad miliardowi ludzi doskwiera ludzi na świecie cierpi z powodu braku dostępu do czystej wody pitnej. Dzielne Przedszkolaki zastanawiały się, co mogą zrobić, choć wciąż są jeszcze dziećmi, by załagodzić chociaż w części ów problem. Konkluzją rozmowy jest wielka wartość małych gestów. Dzieci wiedzą, że potrzeba zaangażowania i dbałości, by zamienić nasze domy w miejsca przyjazne dla środowiska. Przedszkolaki roztropnie wskazywały tak proste rozwiązania, jak: dokładne zakręcanie kranu i uważne pilnowanie, by nie pozostawiać odkręconego strumienia podczas czynności takich, jak mycie zębów, zmywarka zamiast mycia naczyń, polubienie się z prysznicem oraz – rzadko podnoszona kwestia – nie marnowanie żywności. To ostatnie jest równoznaczne z zaprzepaszczaniem wszystkich starań, których dokładamy, by ocalić zasoby Matki Natury.

Spotkanie z Podopiecznymi „Dwunastki” stanowi doskonały przykład na to, że dziecięca ciekawość świata dorównuje dziecięcej wrażliwości i pragnieniu pomagania. Dbając o edukację najmłodszego pokolenia nie możemy zapominać, by kształtować empatię również poprzez stymulowanie świadomości ekologicznej. Wystarczy wskazać, iż nasza rutyna może stanowić wyraz przyjazności nasyconej refleksją troski o środowisko. Dzieci, zaangażowane w domowe obowiązki, wdzięczne za kontakt z naturą, szybko zauważają analogię między naszymi domami a schronieniem, jakie daje nam nasza planeta i jak odwdzięcza nam się za dojrzałe i świadome decyzje. Dziękujemy serdecznie Przedszkolakom oraz ich Wychowawcom za wspólne spotkanie i okazję do głębokiej refleksji nad obfitością natury oraz koniecznością troski o jej zasoby, która jest obowiązkiem każdego człowieka – dużego i małego. Wierzymy, że poprzez niesztampowe lekcje biblioteczne Dzieci wcielą się w rolę ambasadorów działań ekologicznych.