Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Dębicy - Strona internetowa MiPBP w Dębicy Miejska i PowiatowaBiblioteka Publiczna w Dębicy
Grafika dla artykułu

Jak zaprojektować i poprowadzić warsztaty rozwoju osobistego dla młodzieży? Kolejne zajęcia z cyklu „Bibliotek@(RZ) – Rozwijamy się dla Was!” zakończone. Tytuł ostatniego spotkania w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej: „Odkryj swój biegun!”. Odkrywanie swoich mocnych stron, określanie wartości, wyznaczanie i realizacja celów – to tematy, które angażują i poruszają młodych ludzi – i które mogą być ciekawym urozmaiceniem oferty biblioteki dla młodzieży. Podczas szkolenia uczestnicy poznali metody wspierające młodzież w diagnozowaniu mocnych stron, skutecznym wyznaczaniu i realizacji celów czy rozwijaniu odporności psychicznej, a także dowiedzieli się jak wykorzystać poznane metody w przygotowaniu i prowadzeniu warsztatów dla młodzieży w bibliotece. Podczas szkolenia w dniu 16 czerwca br. bibliotekarki dowiedziały się, jak zaprojektować i przeprowadzić cykl zajęć dla młodzieży z zakresu rozwoju…