Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Dębicy - Strona internetowa MiPBP w Dębicy Miejska i PowiatowaBiblioteka Publiczna w Dębicy
Grafika dla artykułu

Jeżeli ośmielimy się zapytać kogoś o największe marzenia, usłyszymy w odpowiedzi – podróże. Rzeczywiście świat nęci, tajemnice obcych kultur kuszą i fascynują. Jednak bardzo często podróże mogą być… skutkiem ubocznym tęsknoty – tęsknoty za światłem, pieszczotami słońca, błogim ciepłem rozlewającym się po skórze i wpływającym do wyziębionego serca. Tak właśnie było w przypadku Pana Jarosława Kreta – Gościa naszej biblioteki, który wbrew temu, co może się wydawać, wyruszył w świat opanowany niezwykłą idée fixe: pragnieniem rozgrzania się. Do podróży nie napędzało go romantyczne urzeczenie światem chłoniętym z kart awanturniczych powieści, nie uległ też bogactwu konkwistadorskich podbojów, lecz poddał się instynktowi poszukiwania tego, czego brak najbardziej mu doskwierał. 9 maja 2023 r. odbyliśmy kolejną podróż w ramach cyklu „Wędrówki po świecie…