Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Dębicy - Strona internetowa MiPBP w Dębicy Miejska i PowiatowaBiblioteka Publiczna w Dębicy
Grafika dla artykułu

W środę, 15 marca 2023 r. w Powiatowym Centrum Edukacji Kulturalnej w Ropczycach odbył się finał WTPiP „ZAWSZE WIERNI”, w którym zmagali się recytatorzy reprezentujący pięć aktywnych w konkursie powiatów województwa podkarpackiego. Spotkanie rozpoczęła piosenka „Miejcie nadzieję” (sł. A. Asnyk, muz. Z. Preisner) w wykonaniu Amelii Jopek z Liceum Ogólnokształcącego im. ks. Piotra Skargi w Sędziszowie Młp., a przybyłych na spotkanie gości powitała dyrektor PCEK Agnieszka Ochał. Następnie koordynator konkursu, Elżbieta Orzech (PCEK), zaprezentowała honorowych i medialnych patronów konkursu, instytucje wspierające VIII edycję turnieju rzeczowo i organizacyjnie, organizatorów eliminacji powiatowych itp. oraz przedstawiła jury, w którym pracowały: Bogumiła Stec-Świderska (Prezes Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców O. w Sędziszowie Młp., profesor oświaty), Katarzyna Hudzicka-Chochorowska (referent Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej…