Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Dębicy - Strona internetowa MiPBP w Dębicy Miejska i PowiatowaBiblioteka Publiczna w Dębicy
Grafika dla artykułu

Coraz krótsze zimowe dni sprawiają, że stajemy się coraz bardziej markotni, a długie wieczory potęgują naszą tęsknotę za światłem dnia. Nie zastanawiamy się nad tym, jak ponury musiał wydawać się zmierzch naszym przodkom jeszcze w pierwszej połowie XIX w. Gdy w 1853 r. przeprowadzono pierwszą nocną operację przy świetle lampy naftowej nastąpiła rewolucja. Zawdzięczamy ją niestrudzonym poszukiwaniom najlepszego z technologicznych rozwiązań Ignacego Łukasiewicza. 15 grudnia ulica Ignacego Łukasiewicza w Dębicy zajaśniała feerią kolorów i niezliczonymi światłami, ozdabiającymi stroje pomysłowych Uczestników – Dzieci z dębickich szkół. Cóż za radosny i rozpraszający grudniową monochromatyczność widok stanowił „Świet(l)ny korowód”, którego blask wywodził się bezpośrednio z nieskrępowanej konwencjami dziecięcej kreatywności, twórczej odwagi i zarazem wrażliwości na wiedzę, zdobytą dzięki poznawaniu dzieła życia „szejka z…