Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Dębicy - Strona internetowa MiPBP w Dębicy Miejska i PowiatowaBiblioteka Publiczna w Dębicy
Grafika dla artykułu

Młodzieńczy sprzeciw akademickim prawidłom, wiodących studentów do podejmowania tematów wielokrotnie już eksploatowanych oraz pragnienie oddania czci prawdziwym bohaterom naszych ziem stało się przyczyną, dla której prof. dr hab. Tomasz Balbus postanowił napisać pracę na temat podpułkownika Ludwika Marszałka. Na przestrzeni kolejnych lat prace badawcze postępowały, konsekwencja wnikliwego historyka doprowadziła go do wielu niezwykle istotnych źródeł, a my możemy poznawać losy „Zbroi” z pieczołowicie dopracowywanej publikacji opartej o liczne i niewykorzystane dotychczas materiały archiwalne, a także zbiory prywatne, zebrane w trzecim już wydaniu opracowania biograficznego autorstwa naszego Gościa, zatytułowanego Podpułkownik Ludwik Marszałek „Zbroja”. 2 grudnia 2022 r. publiczność zgromadzona w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Dębicy wysłuchała wykładu na temat podpułkownika Ludwika Marszałka, mężnego i nieugiętego żołnierza AK, wobec którego…