Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Dębicy - Strona internetowa MiPBP w Dębicy Miejska i PowiatowaBiblioteka Publiczna w Dębicy
Grafika dla artykułu

Zaufanie i bezpieczeństwo, jak wszystko, co piękne, nigdy nie są nam czymś raz na zawsze danym. Wręcz przeciwnie – niezwykle kruche i podatne na ciosy, raz utracone, niezwykle trudno odzyskać, dlatego tak wielką wagę ma troskliwa pielęgnacja ufności i wiary, zwłaszcza dziecięcej, najniewinniejszej i najbardziej nieodpornej na zaciekłe wykorzenianie. W naszej bibliotecznej Przystani Świętego Mikołaja dokładamy wszelkich starań, by tworzyć warunki doskonałe dla restytucji wydartego ukraińskim dzieciom przez wojnę spokoju i fundamentalnego poczucia równowagi oraz własnego miejsca. Ważna jest nie tylko ciągła budowa tych kluczowych wartości, ale i umacnianie. W środę, 16 listopada, rozpoczął się cykl spotkań z Panią Paulą Ratusińską-Gromny. Prowadzone przez doświadczoną psycholog zajęcia terapeutyczne mają na celu zaspokajać potrzebę bezpieczeństwa oraz kompensację krzywd, wyrządzonych koniecznością opuszczenia Ojczyzny,…