Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Dębicy - Strona internetowa MiPBP w Dębicy Miejska i PowiatowaBiblioteka Publiczna w Dębicy
Grafika dla artykułu

Coroczne spotkania w ramach cyklu „Ocalmy od zapomnienia” przywracają szerszej pamięci imiona walecznych i nieustraszonych bohaterów i bohaterek naszej Małej Ojczyzny. My, przynależący do późniejszych pokoleń, jesteśmy ich dłużnikami, zawdzięczając im piękno, godność i wygodę życia w wyzwolonej Polsce. VI odsłona spotkania odbędzie się 23 października 2022 r. o godz. 15.45 w Domu Parafialnym Dębica-Latoszyn przy ul. Orlej 47. Pierwszoplanowymi postaciami tegorocznej edycji są dwie niedościgłe i pełne odwagi i wewnętrznej siły kobiety – księżna Helena Jabłonowska oraz hrabina Helena Płocka. Ich sylwetki poznamy dzięki wykładowi Pana Mariana Matkowskiego, przybliżającego nam biografie oraz zdumiewające osobowości arystokratek, których czyny zasługują na najwyższy podziw. Swoją obecnością uczestników spotkania zaszczyci wyjątkowy gość, wnuczka księżnej Heleny Jabłonowskiej, Pani Zofia Jabłonowska-Ratajksa. W imieniu organizatorów serdecznie…

Grafika dla artykułu

Choć obecność bliskich naszym sercom osób częstokroć wydaje się oczywista, warto pochylić się nad nią na dłużej i z wdzięcznością poznać jej historię. Ziemia dębicka od 140 lat cieszy się obecnością i opiekuńczością sióstr służebniczek, które już od przybycia na zaproszenie hrabiostwa Raczyńskich roztaczały troskliwą opiekę nad najmłodszymi, wychowując i nauczając swoich podopiecznych. Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Dębicy serdecznie zaprasza wszystkie Przedszkolaki oraz Dzieci z klas 1-3 do udziału w konkursie plastycznym pt. „Siostry służebniczki oczami najmłodszych mieszkańców powiatu dębickiego”. Wydaje się, że nikt, tak jak dzieci z ich niewinnością i czystością spojrzenia nie uchwyci istoty bezinteresownej miłości, okazywanej przez duchowe córki błogosławionego Edmunda Bojanowskiego już od niemal półtora stulecia. Jak najmłodsi mieszkańcy powiatu dębickiego sportretują cierpliwe opiekunki?…