Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Dębicy - Strona internetowa MiPBP w Dębicy Miejska i PowiatowaBiblioteka Publiczna w Dębicy
Grafika dla artykułu

Miasto Dębica oraz Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Dębicy mają zaszczyt zaprosić na konferencję popularno-naukową pt. „Władysław Strumski – żołnierz, który zamienił karabin na pióro”, która odbędzie się w czwartek, 6 października 2022 r. o godz. 12.00 w Domu Kultury Śnieżka. Konferencja w ramach obchodów roku Władysława Strumskiego ma na celu przybliżyć szerokiej publiczności sylwetkę zasłużonej dla Dębicy postaci. Celem konferencji jest również popularyzacja dorobku intelektualnego oraz literackiego Patrona Roku 2022 oraz upowszechnianie cennego dziedzictwa w aspekcie jego wpływu na poczucie tożsamości, wychowania patriotycznego oraz życia literackiego. Program obejmuje prelekcje historyków. Po wysłuchaniu referatów nastąpi uroczyste podsumowanie konkursów z okazji roku Władysława Strumskiego. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych. Na program konferencji popularno-naukowej składać się będą wystąpienia historyków, portretujące wszechstronną działalność…