Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Dębicy - Strona internetowa MiPBP w Dębicy Miejska i PowiatowaBiblioteka Publiczna w Dębicy
Grafika dla artykułu

Pierwsze wrześniowe tygodnie złocą się w słońcu, ciepłych żółciach jesiennych liści i jaśnieją od życzliwych uśmiechów, ocieplając serca. Wszystko razem sprawia, że pragniemy dzielić się tym, co wspaniałe, a zainspirowani – chcemy przeobrażać rozpierającą nas twórczą energię w piękno. Czy to trudne? Ależ nie! Wystarczy spojrzeć na pogodne twarzyczki Dzieci ze Świetlicy Sióstr Służebniczek „Promyki Nadziei”, w której gościły 13 września Panie Bibliotekarki. Jesienna paleta barw i przyjemności wręcz prosi się, by z niej skorzystać. Zatem nie wahaliśmy się ani chwili, tworząc, a wachlarz artystycznych działań obejmował atelier portrecistów, studia architektów wnętrz oraz zaplecze wirtuozów kulinarnych rozkoszy. Różnorodność technik odpowiadała nieograniczonym możliwościom, jakie roztacza przed nami zachwycająca złota jesień. Jednak nie zapomnieliśmy o nauce. Co to, to nie! Dzieci miały…

Grafika dla artykułu

W 100. rocznicę urodzin Władysława Strumskiego ps. „Brutus”,  wybitnej postaci, której wpływ na współczesny kształt Dębicy i ziem dębickiej jest niepodważalny, Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Dębicy zrealizowała  szereg przedsięwzięć w ramach programu Patriotyzm Jutra. Kolejną z wielu interdyscyplinarnych inicjatyw, popularyzującą wiedzę o Władysławie Strumskim jest opracowana przez bibliotekę bibliografia, mająca na celu pielęgnację pamięci o dokonaniach „Brutusa”, a skierowana do wszystkich pokoleń. Wierzymy, że przygotowana przez publikacja online ochroni chlubne imię oraz spuściznę bohatera naszej społeczności, rozbudzając zarazem fascynację lokalną historią oraz ugruntowując dumę z przebogatej biografii naszego miasta, na którą składają się działania osób tak wyjątkowych, jak Władysław Strumski. Bibliografia powstała z wyselekcjonowanych materiałów, pochodzących z różnych źródeł – w tym materiałów przechowywanych w Czytelni i Dziale…